Lịch học giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2010-2011 và Hướng dẫn đăng ký học tín chỉ

CHÚ Ý: 

   ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUÁ TẢI, SINH VIÊN TRUY CẬP VÀO MỘT TRONG HAI ĐỊA CHỈ SAU

  1.     http://hvtc.edu.vn/daotao
  2.     http://203.113.134.39

   SINH VIÊN ĐĂNG KÝ NẾU CÓ THÔNG BÁO TỪ SERVER (MÁY CHỦ) THÌ NHẤN F5 ĐỂ KHÔI PHỤC LẠI TRANG ĐĂNG KÝ

LỊCH ĐĂNG KÝ KHÓA 48 TRONG BUỔI CHIỂU NGÀY 26/10/2010 NHƯ SAU
Chiều 26/10/2010 chuyên ngành 02,05
Ngày 27/10/2010 chuyên ngành 11,16
Sinh viên chú ý đọc thông báo điều chỉnh lịch đăng ký trên trang đăng ký

 

LỊCH HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HP4 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2010-2011
( ĐỢT 2-VÀO HỌC TỪ NGÀY 23/10 -11/12/2010)
Chuyên
ngành
Tên lớp tín chỉ
đã đăng ký
Số sv đã ĐK Ca học
đã bố trí
Phòng học
đã bố trí
Nội dung học
thực hành HP4
đã bố trí
Ghi chú
CQ46.22 AED02014622.1_LT 97 Chiều B16-ĐN Thể dục dụng cụ Lưu ý: Sinh viên đăng ký học
GDTC (HP5) ở học kỳ 2 năm học 2010-2011 không được đăng ký trùng với nội dung lịch học đã bố trí học ở HP4
AED02014622.2_LT 65 Chiều  X149 Bơi lội
AED02014622.3_LT 72 Sáng  304-ĐN Bơi lội
CQ46.11 AED0201C4611.1_LT 90 Sáng  403-ĐN Bơi lội
AED0201C4611.2_LT 78 Sáng  X128 Bơi lội
AED0201C4611.3_LT 87 Chiều  406-ĐN Bơi lội
AED0201C4611.4_LT 88 Chiều  105-ĐN Bơi lội
AED0201C4611.5_LT 103 Chiều  504-ĐN Thể dục dụng cụ
AED0201C4611.6_LT 74 Sáng  202-HKH Thể dục dụng cụ
AED0201C4611.7_LT 88 Sáng  201-HKH Thể dục dụng cụ


SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ46, CQ47, CQ48 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011

A- Những điểm cần lưu ý trước khi đăng ký học theo hệ thống tín chỉ:

Sinh viên bắt buộc phải nắm được kế hoạch học tập và lịch đăng ký đã thông báo. Cụ thể:

1. Xem kế hoạch đào tạo: Nắm các môn học/học phần bắt buộc, môn học/học phần tự chọn, số tín chỉ từng môn học để đăng ký đảm bảo số tín chỉ tối thiểu theo quy định.

2. Xem lịch học (thời khóa biểu): Nắm thời gian học, hội trường học (gồm cả hội trường chạy), môn học/học phần để chọn đăng ký lịch học phù hợp.

3. Lịch đăng ký học trên Website:

Để đường truyền trên Website của Học viện không bị gián đoạn, Ban QLĐT bố trí lịch đăng ký chi tiết cho sinh viên từng chuyên ngành đào tạo các khoá như sau:

 

Ngày đăng ký

CQ46

CQ47

CQ48

 Chiều 14/10

 và ngày 15/10/2010

Chuyên ngành:
 02; 05; 11; 16

 

 

Ngày 16/10 và 17/10/2010

Chuyên ngành:
 01; 03; 08; 15; 17; 31; 32; 41;51

 

 

Ngày 18/10 và 19/10/2010

Chuyên ngành:
 21; 22

 

 

Ngày 20/10 và 21/10/2010

 

Chuyên ngành:
 02; 05; 11; 16

 

Ngày 22/10 và 23/10/2010

 

Chuyên ngành:
 01; 03; 08; 15; 17; 31; 32; 41;51

 

Ngày 24/10 và 25/10/2010

 

Chuyên ngành:
 21; 22

 

Ngày 26/10 và 27/10/2010

 

 

Chuyên ngành:
 02; 05; 11; 16

Ngày 28/10 và 29/10/2010

 

 

Chuyên ngành:
 01; 03; 08; 15; 17; 31; 32; 41;51

Ngày 30/10 và 31/10/2010

 

 

Chuyên ngành:
 21; 22

 

Sinh viên đăng ký chưa thành công xem thông báo và danh sách sinh viên đăng ký bổ sung trên Website vào Chiều ngày 01/11/2010. Thời gian sinh viên đăng ký bổ sung từ ngày 02/11 – 05/11/2010.

Trong điều kiện hiện tại, Học viện Tài chính chỉ tổ chức cho sinh viên đăng ký học theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Hết thời hạn đăng ký, HVTC không tổ chức cho SV đăng ký bổ sung và SV phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình.

 

B- Những điểm cần lưu ý khi thực hiện đăng ký môn học học kỳ II năm học 2010-2011:

1. Sinh viên đăng ký lịch học các môn học/học phần trong kỳ (gồm cả môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng) phải cùng buổi và cùng hội trường học.

(Nếu sinh viên đăng ký lịch học cả sáng cả chiều trong kỳ thì sinh viên phải đăng ký lại)

Riêng lịch học đối với các hội trường chạy (gồm cả lịch học ngoại ngữ, lịch học môn tự chọn), sinh viên phải chọn đúng môn học/học phần gắn với lịch hội trường chạy của môn học đó để tránh trùng lịch học.

Riêng sinh viên CQ46 học tại Hội khuyến học chỉ được đăng ký các môn học bố trí ở hội trường: 201-HKH & 202-HKH (đối với CQ46.11); 201-HKH (đối với CQ46.21).

              2.  Lịch học và hội trường học đối với các học phần/môn học tự chọn của các chuyên ngành 11, 21, 22trong kỳ, Ban QLĐT  thông báo sau khi có kết quả đăng ký chính thức.

               3.  Lịch học môn Giáo dục thể chất (HP5) của CQ46, nếu kỳ trước sinh viên đã học nội dung Bơi lội thì kỳ này sinh viên bắt buộc phải đăng ký lịch học tại hội trường có nội dung Thể dục dụng cụ và ngược lại

              4 .  Hội trường học

            - Ký hiệu: Đông Ngạc- (ĐN); Trường Tuổi Hoa- (TH); Hội khuyến học- (HKH); THÔNG BÁO SAU - (TBS); X- Hội trường chạy.

            - Các hội trường THÔNG BÁO SAU (TBS)  trong lịch học, Ban QLĐT sẽ thông báo cụ thể hội trường và lịch học phù hợp để SV không bị trùng lịch sau khi có kết quả đăng ký chính thức.

              5. Thời gian in Phiếu đăng ký học phần của sinh viên:

            - Thời gian in Phiếu đăng ký học phần của sinh viên: Từ ngày 08/12/2010

(Lưu ý: Sinh viên kiểm tra tính hợp lý của dữ liệu đăng ký học trước khi in: lịch học, hội trường học. Nếu thấy trùng lịch học, SV phải có trách nhiệm liên hệ với Ban QLĐT để kịp thời giải quyết trước khi vào học chính thức).

- Sinh viên nộp bản chính Phiếu đăng ký học phần của cá nhân về Khoa QLSV trong thời gian 2 tuần đầu tiên của kỳ học (Từ ngày 04/01 – 14/01/2011), SV lưu giữ bản photo.

C- Hướng dẫn thao tác các bước đăng ký học theo hệ thống tín chỉ:

1.      Đăng nhập: Tên đăng nhập (nhập mã số sinh viên) và Mật khẩu (nhập mã số sinh viên đối với lần đầu đăng nhập)

2.      Đăng ký môn học/học phần: Đăng ký thường/Đăng ký lớp tín chỉ Ngành 1

Chọn: Đăng ký học để đăng ký môn học/học phần tín chỉ trong kỳ

Chọn: Huỷ đăng ký để huỷ môn học/học phần tín chỉ đã đăng ký trong kỳ

3.      Đăng ký lớp tín chỉ: Sau khi đăng ký môn học/học phần, sinh viên chọn Đăng ký lớp tín chỉ  để đăng ký tên lớp tín chỉ, lịch học, hội trường, …

Lưu kết quả đăng ký  để kết thúc quá trình đăng ký. In kết quả đăng ký

4.      Kết thúc đăng ký: SV xem lại kết quả đăng ký bằng cách chọn Cá nhân/Kết quả đăng ký.

12773 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo số 348/TB-HVTC về việc tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013 - 2014 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50 (5/10/2013 8:58:07 AM)
Quy trình đăng ký học phần tín chỉ (4/15/2013 3:03:30 PM)
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP LẠI MẬT KHẨU (4/8/2013 3:08:46 PM)
Thông báo về việc tổ chức triển khai đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp cho sinh viên CQ47 học kỳ II năm học 2012-2013. (12/28/2012 2:58:50 PM)
Chú ý v/v In phiếu đăng ký học phần (11/21/2012 11:13:16 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BỔ SUNG CHÚ Ý (11/23/2012 8:19:41 AM)
Thông báo Số: 107/TB-QLĐT v/v đăng ký tín chỉ lần 3(lần cuối) (11/16/2012 10:57:28 AM)
Thông báo số: 102 /TB-QLĐT về kết quả đăng ký tín chỉ (lần 1) (11/12/2012 11:09:50 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ47.51, CQ48, CQ49, CQ50 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 (10/4/2012 1:37:42 PM)
Thông báo v/v tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2012 - 2013 đối với sinh viên CQ47.51, CQ48, CQ49 & CQ50 (9/26/2012 8:50:57 AM)
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:56:43 AM)
Thông báo kết quả và lịch đăng ký học bổ sung học phần còn thiếu đối với sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 - Học kỳ I năm học 2012-2013 (Lần 3) (5/20/2012 10:12:35 PM)
Thông báo về việc kết quả và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (bổ sung đợt 2) (5/16/2012 7:19:10 PM)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (4/16/2012 7:16:34 PM)
TB v/v: Tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2012-2013 đối với sinh viên CQ47, CQ48 và CQ49 (4/12/2012 10:20:55 AM)
Sổ tay hướng dẫn sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 (4/11/2012 6:51:02 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ LẦN 3 (lẦN CUỐI) (10/31/2011 7:02:38 PM)
THÔNG BÁO - V/v Sinh viên đăng ký đủ số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn của chương trình đào tạo (9/20/2011 3:46:46 PM)
THÔNG BÁO Số 665/TB-HVTC Vv Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2011-2012 đối với sinh viên CQ46.51, CQ47, CQ48 & CQ49 (9/16/2011 2:42:05 PM)