Thông báo
SINH VIÊN CÁC LỚP CQ48,49,50 CÓ NHU CẦU HỌC BỔ SUNG CÁC MÔN HỌC HKI-NĂM 2013-2014 ĐÃ CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH (Xem danh sách tại đây - SV có tên trong danh sách không phải đăng ký học bổ sung trên mạng) ĐÓNG TIỀN TRỰC TIẾP TẠI BAN TCKT P211 TỪ NGÀY 3/9/2013 THEO LỊCH ĐÃ THÔNG BÁO (Xem lịch tại đây).
SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH CHÚ Ý:

- Sinh viên học lớp riêng (LR) & lớp ghép (DS Ghép) -> Đóng tiền & đi học theo lịch đã thông báo
- Sinh viên học hợp đồng (HĐ) -> Sau khi đóng tiền, mang chứng từ đến P307 để làm hợp đồng xếp lớp học.========================================================================================================================================

                                 Thông báo Số: 58/TB-QLĐT V/v đăng ký học bổ sung (học bù) các học phần/môn học chưa đăng ký học ở GĐ2 HK I năm học 2013-2014

Theo số liệu thống kê đợt 2 học kỳ I năm học 2013-2014 (tính đến ngày 05/8/2013) còn một số sinh viên các khóa CQ48, CQ49, CQ50 thuộc diện học lực yếu (có điểm TBCHT dưới 2,0) đã trả nợ học phần/môn học và thuộc diện học lực bình thường (có điểm TBCHT từ 2,0 trở lên) chưa đăng ký các học phần/môn học thuộc giai đoạn 2 học kỳ I năm học 2013-2014 (danh sách sinh viên xem tại đây). Để đảm bảo quyền lợi học tập cho sinh viên, Ban Quản lý đào tạo dự kiến lịch học bù các học phần/môn học chưa đăng ký học ở học kỳ I năm học 2013-2014 để sinh viên thuộc diện nêu trên chủ động đăng ký học.

Sinh viên có tên trong danh sách trên đăng ký lịch học bù và nộp tiền học tại Ban TCKT (P211). SV thuộc diện học bù được bố trí học ghép theo hợp đồng (HĐ) hoặc học ghép theo danh sách (DS ghép) có thể đăng ký học bù cùng lớp học lại (gồm cả học cải thiện điểm vào buổi tối trên Website theo kế hoạch thông báo (Thông báo số 35/TB-QLĐT ngày 21/5/2013 của Ban Quản lý đào tạo).

Trước khi đăng ký lịch học, sinh viên xem kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2013-2014, thời khóa biểulịch học môn tự chọn học kỳ I năm học 2013-2014; xem lịch dự kiến mở lớp học lại (gồm cả học cải thiện điểm, học bù) đợt 2, học kỳ I năm học 2013-2014 trên Website:  www.aof.edu.vn/daotao.

            Nếu có vướng mắc về danh sách sinh viên học bù nêu trên hoặc về lịch học (trùng lịch học bù với lịch học chính khóa); sinh viên liên hệ với Ban Quản lý đào tạo (P307) trước ngày 27/8/2013 để được tư vấn và giải quyết kịp thời.

Sau thời hạn trên, Ban Quản lý đào tạo không tổ chức đăng ký học bù và sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình.

7916 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo số 348/TB-HVTC về việc tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013 - 2014 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50 (5/10/2013 8:58:07 AM)
Quy trình đăng ký học phần tín chỉ (4/15/2013 3:03:30 PM)
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP LẠI MẬT KHẨU (4/8/2013 3:08:46 PM)
Thông báo về việc tổ chức triển khai đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp cho sinh viên CQ47 học kỳ II năm học 2012-2013. (12/28/2012 2:58:50 PM)
Chú ý v/v In phiếu đăng ký học phần (11/21/2012 11:13:16 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BỔ SUNG CHÚ Ý (11/23/2012 8:19:41 AM)
Thông báo Số: 107/TB-QLĐT v/v đăng ký tín chỉ lần 3(lần cuối) (11/16/2012 10:57:28 AM)
Thông báo số: 102 /TB-QLĐT về kết quả đăng ký tín chỉ (lần 1) (11/12/2012 11:09:50 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ47.51, CQ48, CQ49, CQ50 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 (10/4/2012 1:37:42 PM)
Thông báo v/v tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2012 - 2013 đối với sinh viên CQ47.51, CQ48, CQ49 & CQ50 (9/26/2012 8:50:57 AM)
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:56:43 AM)
Thông báo kết quả và lịch đăng ký học bổ sung học phần còn thiếu đối với sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 - Học kỳ I năm học 2012-2013 (Lần 3) (5/20/2012 10:12:35 PM)
Thông báo về việc kết quả và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (bổ sung đợt 2) (5/16/2012 7:19:10 PM)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (4/16/2012 7:16:34 PM)
TB v/v: Tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2012-2013 đối với sinh viên CQ47, CQ48 và CQ49 (4/12/2012 10:20:55 AM)
Sổ tay hướng dẫn sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 (4/11/2012 6:51:02 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ LẦN 3 (lẦN CUỐI) (10/31/2011 7:02:38 PM)
THÔNG BÁO - V/v Sinh viên đăng ký đủ số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn của chương trình đào tạo (9/20/2011 3:46:46 PM)
THÔNG BÁO Số 665/TB-HVTC Vv Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2011-2012 đối với sinh viên CQ46.51, CQ47, CQ48 & CQ49 (9/16/2011 2:42:05 PM)