Thông báo
SINH VIÊN CÁC LỚP CQ48,49,50 CÓ NHU CẦU HỌC BỔ SUNG CÁC MÔN HỌC HKI-NĂM 2013-2014 ĐÃ CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH (Xem danh sách tại đây - SV có tên trong danh sách không phải đăng ký học bổ sung trên mạng) ĐÓNG TIỀN TRỰC TIẾP TẠI BAN TCKT P211 TỪ NGÀY 3/9/2013 THEO LỊCH ĐÃ THÔNG BÁO (Xem lịch tại đây).
SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH CHÚ Ý:

- Sinh viên học lớp riêng (LR) & lớp ghép (DS Ghép) -> Đóng tiền & đi học theo lịch đã thông báo
- Sinh viên học hợp đồng (HĐ) -> Sau khi đóng tiền, mang chứng từ đến P307 để làm hợp đồng xếp lớp học.========================================================================================================================================

                                 Thông báo Số: 58/TB-QLĐT V/v đăng ký học bổ sung (học bù) các học phần/môn học chưa đăng ký học ở GĐ2 HK I năm học 2013-2014

Theo số liệu thống kê đợt 2 học kỳ I năm học 2013-2014 (tính đến ngày 05/8/2013) còn một số sinh viên các khóa CQ48, CQ49, CQ50 thuộc diện học lực yếu (có điểm TBCHT dưới 2,0) đã trả nợ học phần/môn học và thuộc diện học lực bình thường (có điểm TBCHT từ 2,0 trở lên) chưa đăng ký các học phần/môn học thuộc giai đoạn 2 học kỳ I năm học 2013-2014 (danh sách sinh viên xem tại đây). Để đảm bảo quyền lợi học tập cho sinh viên, Ban Quản lý đào tạo dự kiến lịch học bù các học phần/môn học chưa đăng ký học ở học kỳ I năm học 2013-2014 để sinh viên thuộc diện nêu trên chủ động đăng ký học.

Sinh viên có tên trong danh sách trên đăng ký lịch học bù và nộp tiền học tại Ban TCKT (P211). SV thuộc diện học bù được bố trí học ghép theo hợp đồng (HĐ) hoặc học ghép theo danh sách (DS ghép) có thể đăng ký học bù cùng lớp học lại (gồm cả học cải thiện điểm vào buổi tối trên Website theo kế hoạch thông báo (Thông báo số 35/TB-QLĐT ngày 21/5/2013 của Ban Quản lý đào tạo).

Trước khi đăng ký lịch học, sinh viên xem kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2013-2014, thời khóa biểulịch học môn tự chọn học kỳ I năm học 2013-2014; xem lịch dự kiến mở lớp học lại (gồm cả học cải thiện điểm, học bù) đợt 2, học kỳ I năm học 2013-2014 trên Website:  www.aof.edu.vn/daotao.

            Nếu có vướng mắc về danh sách sinh viên học bù nêu trên hoặc về lịch học (trùng lịch học bù với lịch học chính khóa); sinh viên liên hệ với Ban Quản lý đào tạo (P307) trước ngày 27/8/2013 để được tư vấn và giải quyết kịp thời.

Sau thời hạn trên, Ban Quản lý đào tạo không tổ chức đăng ký học bù và sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình.

8051 lượt truy cập
Các thông báo khác  
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/19/2015 2:21:20 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:33:09 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM, BÙ(BỔ SUNG) (11/28/2014 4:15:47 PM)
SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CHÚ Ý: (11/26/2014 2:24:34 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) (11/24/2014 9:58:51 AM)
Thông báo số 90/TB-QLĐT v/v tổ chức đăng ký tín chỉ lần 3 (lần cuối cùng) HKII năm học 2014-2015 (11/19/2014 10:20:37 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/29/2014 12:39:28 PM)
Thông báo số 884/TB-HVTC V/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49, CQ50, CQ51, CQ52, LTĐH khóa 16, 17 và ĐHVB2 khóa 13, 14 (10/23/2014 10:57:30 AM)
SINH VIÊN CQ49 & 50 & 51 & LIÊN THÔNG KHÓA 16 & ĐH BẰNG 2 KHÓA 13 CHÚ Ý (5/31/2014 12:30:01 PM)
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LIÊN THÔNG KHÓA 16 & BẰNG 2 KHÓA 13 (5/29/2014 5:30:34 PM)
SINH VIÊN CÁC LỚP CQ49, 50 &51 CHÚ Ý (5/29/2014 8:20:21 AM)
CHÚ Ý: SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 16 & ĐẠI HỌC VB2 KHÓA 13 MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP LÀ MÃ SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP VÀ ĐỔI MẬT KHẨU MỚI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ BẮT ĐẦU TỪ 21H00 NGÀY 29/5-1/6/2014. (5/28/2014 10:56:46 AM)
Thông báo DSSV chưa đăng ký tín chỉ lần 2 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/27/2014 2:30:10 PM)
Thông báo Số: 29/TB-QLĐT v/v kết quả đăng ký tín chỉ lần 1 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/26/2014 3:43:26 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:32:58 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ49,50,51, LTĐH khóa 16 và ĐH văn bằng 2 khóa 13 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (10/21/2013 10:37:59 AM)
Chú ý (5/18/2014 12:24:34 AM)
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (lần 1) ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CQ48,49&50 (5/15/2014 10:38:37 AM)
NGÀY 14/5/2014 SINH VIÊN CQ50 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH(SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/14/2014 8:28:53 AM)