Thông báo v/v đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013-2014
Theo Thông báo số 348/TB-HVTC ngày 24/04/2013, Ban Quản lý đào tạo tổ chức triển khai cho sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50 đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013-2014. Theo thông báo số 37/TB-QLĐT ngày 11/06/2013, Thời gian đăng ký học đợt 2, 3 được bố trí từ ngày 12/06 - 14/06/2013.

Sau khi kết thúc 3 đợt đăng ký tín chỉ, theo thống kê vẫn còn 24 sinh viên chưa đăng ký tín chỉ (có danh sách kèm theo).

Để tạo điều kiện cho những sinh viên này tiếp tục học tập, Ban QLĐT sẽ tổ chức đăng ký muộn cho những sinh viên chưa đăng ký tín chỉ. Tuy nhiên, Ban QLĐT kính đề nghị:

-         Đề nghị Ban KT & QLCL kiểm tra số sinh viên bảo lưu.

Đề nghị Ban CTCT & SV kiểm tra số sinh viên bị thôi học hoặc nghỉ quá dài chờ quyết định buộc thôi học; Có hình thức kỷ luật theo quy định đối với sinh viên đăng ký muộn hoặc không đăng ký.
STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Khóa Tên lớp
1 1054010836 Nguyễn Văn Công 23/09/1992 48 11.06
2 1054011220 Lê Văn Bảo 06/02/1992 48 15.02
3 1054020143 Nguyễn Thu Ngân 17/11/1991 48 21.04
4 954021196 Nguyễn Thị Thêu 05/07/1991 48 22.08
5 1054030008 Lê Bá Hoàn 20/05/1986 48 31.01
6 1054030011 Trương Văn Hùng 04/08/1991 48 31.01
7 1054030079 Hoàng Minh Ngọc 14/03/1991 48 31.01
8 1054050006 Nguyễn Phương Hằng 07/12/1992 48 51.01
9 1054050102 Nguyễn Thị Thu Hà 16/02/1992 48 51.04
10 1154010830 Vũ Lê An 31/12/1993 49 11.06
11 1154011224 Lê Yến Chi 22/10/1992 49 11.17
12 1154011441 Phạm Hoài Thu 14/09/1993 49 15.04
13 1154011682 Nguyễn Sinh Hiệp 26/06/1993 49 16.02
14 1154021148 Nguyễn Tùng Lâm 19/11/1993 49 21.01
15 1154020578 Đỗ Phương Thảo 04/07/1993 49 21.16
16 1154030054 Lê Xuân Thu 11/05/1993 49 31.02
17 125D3402011034 Nguyễn Thanh Tùng 11/11/1994 50 11.12
18 125D3402011757 Phan Thị Lụ 01/06/1990 50 17.01
19 125D3403010111 Phạm Thị Nhung 08/04/1994 50 21.04
20 125D3403010233 Hồ Anh Đức 21/01/1994 50 21.08
21 125D3403010257 Trần Thị Yến 07/12/1994 50 21.08
22 125D3403010886 Hà Minh Luật 10/05/1994 50 22.09
23 125D3401010050 Nguyễn Duy Toản 28/11/1994 50 31.02
24 125D3401010064 Đoàn Duy Hoàng 16/06/1994 50 32.01

5202 lượt truy cập
Các thông báo khác  
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/19/2015 2:21:20 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:33:09 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM, BÙ(BỔ SUNG) (11/28/2014 4:15:47 PM)
SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CHÚ Ý: (11/26/2014 2:24:34 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) (11/24/2014 9:58:51 AM)
Thông báo số 90/TB-QLĐT v/v tổ chức đăng ký tín chỉ lần 3 (lần cuối cùng) HKII năm học 2014-2015 (11/19/2014 10:20:37 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/29/2014 12:39:28 PM)
Thông báo số 884/TB-HVTC V/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49, CQ50, CQ51, CQ52, LTĐH khóa 16, 17 và ĐHVB2 khóa 13, 14 (10/23/2014 10:57:30 AM)
SINH VIÊN CQ49 & 50 & 51 & LIÊN THÔNG KHÓA 16 & ĐH BẰNG 2 KHÓA 13 CHÚ Ý (5/31/2014 12:30:01 PM)
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LIÊN THÔNG KHÓA 16 & BẰNG 2 KHÓA 13 (5/29/2014 5:30:34 PM)
SINH VIÊN CÁC LỚP CQ49, 50 &51 CHÚ Ý (5/29/2014 8:20:21 AM)
CHÚ Ý: SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 16 & ĐẠI HỌC VB2 KHÓA 13 MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP LÀ MÃ SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP VÀ ĐỔI MẬT KHẨU MỚI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ BẮT ĐẦU TỪ 21H00 NGÀY 29/5-1/6/2014. (5/28/2014 10:56:46 AM)
Thông báo DSSV chưa đăng ký tín chỉ lần 2 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/27/2014 2:30:10 PM)
Thông báo Số: 29/TB-QLĐT v/v kết quả đăng ký tín chỉ lần 1 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/26/2014 3:43:26 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:32:58 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ49,50,51, LTĐH khóa 16 và ĐH văn bằng 2 khóa 13 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (10/21/2013 10:37:59 AM)
Chú ý (5/18/2014 12:24:34 AM)
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (lần 1) ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CQ48,49&50 (5/15/2014 10:38:37 AM)
NGÀY 14/5/2014 SINH VIÊN CQ50 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH(SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/14/2014 8:28:53 AM)