Thông báo v/v đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013-2014
Theo Thông báo số 348/TB-HVTC ngày 24/04/2013, Ban Quản lý đào tạo tổ chức triển khai cho sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50 đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013-2014. Theo thông báo số 37/TB-QLĐT ngày 11/06/2013, Thời gian đăng ký học đợt 2, 3 được bố trí từ ngày 12/06 - 14/06/2013.

Sau khi kết thúc 3 đợt đăng ký tín chỉ, theo thống kê vẫn còn 24 sinh viên chưa đăng ký tín chỉ (có danh sách kèm theo).

Để tạo điều kiện cho những sinh viên này tiếp tục học tập, Ban QLĐT sẽ tổ chức đăng ký muộn cho những sinh viên chưa đăng ký tín chỉ. Tuy nhiên, Ban QLĐT kính đề nghị:

-         Đề nghị Ban KT & QLCL kiểm tra số sinh viên bảo lưu.

Đề nghị Ban CTCT & SV kiểm tra số sinh viên bị thôi học hoặc nghỉ quá dài chờ quyết định buộc thôi học; Có hình thức kỷ luật theo quy định đối với sinh viên đăng ký muộn hoặc không đăng ký.
STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Khóa Tên lớp
1 1054010836 Nguyễn Văn Công 23/09/1992 48 11.06
2 1054011220 Lê Văn Bảo 06/02/1992 48 15.02
3 1054020143 Nguyễn Thu Ngân 17/11/1991 48 21.04
4 954021196 Nguyễn Thị Thêu 05/07/1991 48 22.08
5 1054030008 Lê Bá Hoàn 20/05/1986 48 31.01
6 1054030011 Trương Văn Hùng 04/08/1991 48 31.01
7 1054030079 Hoàng Minh Ngọc 14/03/1991 48 31.01
8 1054050006 Nguyễn Phương Hằng 07/12/1992 48 51.01
9 1054050102 Nguyễn Thị Thu Hà 16/02/1992 48 51.04
10 1154010830 Vũ Lê An 31/12/1993 49 11.06
11 1154011224 Lê Yến Chi 22/10/1992 49 11.17
12 1154011441 Phạm Hoài Thu 14/09/1993 49 15.04
13 1154011682 Nguyễn Sinh Hiệp 26/06/1993 49 16.02
14 1154021148 Nguyễn Tùng Lâm 19/11/1993 49 21.01
15 1154020578 Đỗ Phương Thảo 04/07/1993 49 21.16
16 1154030054 Lê Xuân Thu 11/05/1993 49 31.02
17 125D3402011034 Nguyễn Thanh Tùng 11/11/1994 50 11.12
18 125D3402011757 Phan Thị Lụ 01/06/1990 50 17.01
19 125D3403010111 Phạm Thị Nhung 08/04/1994 50 21.04
20 125D3403010233 Hồ Anh Đức 21/01/1994 50 21.08
21 125D3403010257 Trần Thị Yến 07/12/1994 50 21.08
22 125D3403010886 Hà Minh Luật 10/05/1994 50 22.09
23 125D3401010050 Nguyễn Duy Toản 28/11/1994 50 31.02
24 125D3401010064 Đoàn Duy Hoàng 16/06/1994 50 32.01

5048 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo số 348/TB-HVTC về việc tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013 - 2014 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50 (5/10/2013 8:58:07 AM)
Quy trình đăng ký học phần tín chỉ (4/15/2013 3:03:30 PM)
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP LẠI MẬT KHẨU (4/8/2013 3:08:46 PM)
Thông báo về việc tổ chức triển khai đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp cho sinh viên CQ47 học kỳ II năm học 2012-2013. (12/28/2012 2:58:50 PM)
Chú ý v/v In phiếu đăng ký học phần (11/21/2012 11:13:16 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BỔ SUNG CHÚ Ý (11/23/2012 8:19:41 AM)
Thông báo Số: 107/TB-QLĐT v/v đăng ký tín chỉ lần 3(lần cuối) (11/16/2012 10:57:28 AM)
Thông báo số: 102 /TB-QLĐT về kết quả đăng ký tín chỉ (lần 1) (11/12/2012 11:09:50 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ47.51, CQ48, CQ49, CQ50 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 (10/4/2012 1:37:42 PM)
Thông báo v/v tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2012 - 2013 đối với sinh viên CQ47.51, CQ48, CQ49 & CQ50 (9/26/2012 8:50:57 AM)
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:56:43 AM)
Thông báo kết quả và lịch đăng ký học bổ sung học phần còn thiếu đối với sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 - Học kỳ I năm học 2012-2013 (Lần 3) (5/20/2012 10:12:35 PM)
Thông báo về việc kết quả và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (bổ sung đợt 2) (5/16/2012 7:19:10 PM)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (4/16/2012 7:16:34 PM)
TB v/v: Tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2012-2013 đối với sinh viên CQ47, CQ48 và CQ49 (4/12/2012 10:20:55 AM)
Sổ tay hướng dẫn sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 (4/11/2012 6:51:02 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ LẦN 3 (lẦN CUỐI) (10/31/2011 7:02:38 PM)
THÔNG BÁO - V/v Sinh viên đăng ký đủ số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn của chương trình đào tạo (9/20/2011 3:46:46 PM)
THÔNG BÁO Số 665/TB-HVTC Vv Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2011-2012 đối với sinh viên CQ46.51, CQ47, CQ48 & CQ49 (9/16/2011 2:42:05 PM)