QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP LẠI MẬT KHẨU

 

Cách 1: (đăng ký online)

Sinh viên phải cập nhật Thông tin cá nhân (cập nhật địa chỉ Email) ngay khi đăng nhập và làm theo 4 bước sau:

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin tinchi.hvtc.edu.vn

Bước 2: Chọn vào mục  SỬA TT CÁ NHÂN

Bước 3: Nhập địa chỉ email của sinh viên vào ô “Địa chỉ Email” tương ứng

Bước 4: Chọn  Lưu thay đổi” để kết thúc đăng ký cấp lại mật khẩu

Sau khi đã hoàn thành việc đăng ký địa chỉ Email như trên, nếu sinh viên quên mật khẩu thì thực hiện 3 bước sau:   ( Máy chủ tự động gửi mật khẩu về địa chỉ email của mình đã đăng ký).

Bước 1: Chọn Đăng nhập vào cổng thông tin, click vào dòng chữ màu đỏ: “ Bạn quên mật khẩu của mình?

Bước 2: Trong mục “Khôi phục mật khẩu” nhập đầy đủ các thông tin vào các mục (Tên đăng nhập , Email , Nhập mã hiển thị_là 5 ký tự ở dòng phía trên)

Bước 3: Click vào “Gửi đi”

Sau khi kết thúc, sinh viên mở hòm thư điện tử (Email) của mình để kiểm tra xem máy chủ đã tự động gửi mật khẩu của mình về Email chưa, nếu có thì nội dung email chính là thông tin về mật khẩu của sinh viên.

Cách 2:

-         Sinh viên đến phòng 304-Ban Quản lý đào tạo (đến vào giờ hành chính) để đăng ký xin cấp lại mật khẩu, sinh viên ghi rõ các thông tin của mình vào quyển sổ đăng ký cấp lại mật khẩu.

-         Cuối tuần, mật khẩu của những sinh viên trên sẽ được đổi về mặc định là mã sinh viên

-         Sinh viên vào cổng thông tin, đăng nhập vào tài khoản của mình (tên đăng nhập & mật khẩu đều đặt là mã sinh viên), sau khi đang nhập, vào mục “Đổi mật khẩu” để thay đổi mật khẩu cá nhân của mình đảm bảo bảo mật thông tin.

 

 

21367 lượt truy cập
Các thông báo khác  
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/19/2015 2:21:20 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:33:09 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM, BÙ(BỔ SUNG) (11/28/2014 4:15:47 PM)
SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CHÚ Ý: (11/26/2014 2:24:34 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) (11/24/2014 9:58:51 AM)
Thông báo số 90/TB-QLĐT v/v tổ chức đăng ký tín chỉ lần 3 (lần cuối cùng) HKII năm học 2014-2015 (11/19/2014 10:20:37 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/29/2014 12:39:28 PM)
Thông báo số 884/TB-HVTC V/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49, CQ50, CQ51, CQ52, LTĐH khóa 16, 17 và ĐHVB2 khóa 13, 14 (10/23/2014 10:57:30 AM)
SINH VIÊN CQ49 & 50 & 51 & LIÊN THÔNG KHÓA 16 & ĐH BẰNG 2 KHÓA 13 CHÚ Ý (5/31/2014 12:30:01 PM)
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LIÊN THÔNG KHÓA 16 & BẰNG 2 KHÓA 13 (5/29/2014 5:30:34 PM)
SINH VIÊN CÁC LỚP CQ49, 50 &51 CHÚ Ý (5/29/2014 8:20:21 AM)
CHÚ Ý: SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 16 & ĐẠI HỌC VB2 KHÓA 13 MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP LÀ MÃ SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP VÀ ĐỔI MẬT KHẨU MỚI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ BẮT ĐẦU TỪ 21H00 NGÀY 29/5-1/6/2014. (5/28/2014 10:56:46 AM)
Thông báo DSSV chưa đăng ký tín chỉ lần 2 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/27/2014 2:30:10 PM)
Thông báo Số: 29/TB-QLĐT v/v kết quả đăng ký tín chỉ lần 1 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/26/2014 3:43:26 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:32:58 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ49,50,51, LTĐH khóa 16 và ĐH văn bằng 2 khóa 13 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (10/21/2013 10:37:59 AM)
Chú ý (5/18/2014 12:24:34 AM)
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (lần 1) ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CQ48,49&50 (5/15/2014 10:38:37 AM)
NGÀY 14/5/2014 SINH VIÊN CQ50 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH(SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/14/2014 8:28:53 AM)