QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP LẠI MẬT KHẨU

 

Cách 1: (đăng ký online)

Sinh viên phải cập nhật Thông tin cá nhân (cập nhật địa chỉ Email) ngay khi đăng nhập và làm theo 4 bước sau:

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin tinchi.hvtc.edu.vn

Bước 2: Chọn vào mục  SỬA TT CÁ NHÂN

Bước 3: Nhập địa chỉ email của sinh viên vào ô “Địa chỉ Email” tương ứng

Bước 4: Chọn  Lưu thay đổi” để kết thúc đăng ký cấp lại mật khẩu

Sau khi đã hoàn thành việc đăng ký địa chỉ Email như trên, nếu sinh viên quên mật khẩu thì thực hiện 3 bước sau:   ( Máy chủ tự động gửi mật khẩu về địa chỉ email của mình đã đăng ký).

Bước 1: Chọn Đăng nhập vào cổng thông tin, click vào dòng chữ màu đỏ: “ Bạn quên mật khẩu của mình?

Bước 2: Trong mục “Khôi phục mật khẩu” nhập đầy đủ các thông tin vào các mục (Tên đăng nhập , Email , Nhập mã hiển thị_là 5 ký tự ở dòng phía trên)

Bước 3: Click vào “Gửi đi”

Sau khi kết thúc, sinh viên mở hòm thư điện tử (Email) của mình để kiểm tra xem máy chủ đã tự động gửi mật khẩu của mình về Email chưa, nếu có thì nội dung email chính là thông tin về mật khẩu của sinh viên.

Cách 2:

-         Sinh viên đến phòng 304-Ban Quản lý đào tạo (đến vào giờ hành chính) để đăng ký xin cấp lại mật khẩu, sinh viên ghi rõ các thông tin của mình vào quyển sổ đăng ký cấp lại mật khẩu.

-         Cuối tuần, mật khẩu của những sinh viên trên sẽ được đổi về mặc định là mã sinh viên

-         Sinh viên vào cổng thông tin, đăng nhập vào tài khoản của mình (tên đăng nhập & mật khẩu đều đặt là mã sinh viên), sau khi đang nhập, vào mục “Đổi mật khẩu” để thay đổi mật khẩu cá nhân của mình đảm bảo bảo mật thông tin.

 

 

12767 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:43:36 AM)
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:50 PM)
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:03 PM)
Thông báo 06 /TB-QLĐT V/v tổ chức học các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011 - 2012 (2/7/2012 8:51:39 AM)
SINH VIEN NGHI TET (1/16/2012 10:36:40 AM)
Thông báo số 77 (8/1/2011 4:16:52 PM)
(5/5/2011 4:28:45 PM)
Các bước trong luồng nghiệp vụ Quản lý đào tạo theo mô hình tín chỉ (11/20/2008 5:31:22 PM)