Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ
Để chuẩn bị cho việc đăng ký môn học tín chỉ học kỳ II năm học 2012-2013, những SV quên mật khẩu đăng nhập vào cổng đăng ký môn học tín chỉ UNISOFT (cổng đăng ký) có thể xin cấp lại mật khẩu như sau:
1. Chọn vào mục Quên mật khẩu trên cổng đăng ký, sau đó làm theo hướng dẫn. (Chức năng này chỉ sử dụng được đối với những SV đã đăng ký thông tin cá nhân trên cổng đăng ký).
2. Đăng ký xin cấp lại mật khẩu tại phòng 304-Ban Quản lý Đào tạo. (Những SV đã đăng ký cấp lại mật khẩu vào thứ 6 hàng tuần máy chủ sẽ tự động đổi lại mật khẩu là mã SV).
58475 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:43:36 AM)
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:50 PM)
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:03 PM)
Thông báo 06 /TB-QLĐT V/v tổ chức học các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011 - 2012 (2/7/2012 8:51:39 AM)
SINH VIEN NGHI TET (1/16/2012 10:36:40 AM)
Thông báo số 77 (8/1/2011 4:16:52 PM)
(5/5/2011 4:28:45 PM)
Các bước trong luồng nghiệp vụ Quản lý đào tạo theo mô hình tín chỉ (11/20/2008 5:31:22 PM)