Thông báo số 77

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 


Số:  77/TB-QLĐT

v/v đăng ký trùng lịch học của SV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 01  tháng 8 năm 2011

 

 

Kính gửi:   - Các Khoa QLSV có liên quan

                  - Các lớp sinh viên CQ46, CQ47 & CQ48

 

 

 

           

Sau 4 lần thông báo bằng văn bản, Ban QLĐT tiếp tục thông báo trên trang web đăng ký tín chỉ những sinh viên đăng ký trùng lịch học phải liên hệ với P307 (Ban QLĐT) để được giải quyết từ ngày 14/6 đến 21/6/2011. Kết quả đã xử lý được 97 SV đăng ký trùng lịch học, còn lại 100 SV cho tới nay vẫn chưa liên hệ để giải quyết việc trùng lịch học.(có danh sách kèm theo)

Ban QLĐT thông báo những SV trên lên Phòng 307(gặp đ/c Việt – Ban QLĐT) để giải quyết. Thời gian: từ ngày 1/8 đến 3/8/2011, nếu SV không đăng ký hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và phải thực hiện theo lịch do ban QLĐT điều chỉnh.  

Đề nghị các Khoa QLSV thông báo kịp thời cho các sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu QLĐT.

 

 

DANH SÁCH SV KHOA KẾ TOÁN ĐĂNG KÝ SAI LỊCH HỌC
TT Mã sv Họ và tên Khóa Tên lớp
1 954020075 Đinh Mạnh Tiến 47 21.02
2 1054020064 Võ Đức Phong 48 21.02
3 1054020078 Trần Khắc Trưởng 48 21.02
4 1054020201 Võ Thị Huyền Trang 48 21.05
5 1054020203 Mai Sơn Tùng 48 21.05
6 1054020284 Lương Thị Thu 48 21.07
7 1054020286 Lý Thị Thuỷ Tiên 48 21.07
8 1054020333 Viên Yến Chi 48 21.09
9 1054020350 Trần Hương Ngọc 48 21.09
10 1054020372 Trần Thị Thu Hà 48 21.10
11 1054020373 Cao Thanh Hải 48 21.10
12 1054020379 Trương Thị Huyền 48 21.10
13 1054020380 Nguyễn Đức Hùng 48 21.10
14 1054020389 Phạm Đình Tặng 48 21.10
15 1054020393 Bùi Duy Thiêm 48 21.10
16 1054020394 Vũ Văn Thông 48 21.10
17 1054020396 Đậu Thị Diệu Thuý 48 21.10
18 954020461 Trịnh Xuân Dương 47 21.11
19 1054020435 Đinh Văn Tuấn 48 21.11
20 954020553 Bùi Thị Huyền Trang 47 21.12
21 1054020449 Phạm Thị Hà 48 21.12
22 1054020462 Nguyễn Huyền Nga 48 21.12
23 1054020509 Lâm Trường Sáng 48 21.13
24 1054020515 Phạm Việt Trinh 48 21.13
25 1054020527 Nguyễn Thị Đông 48 21.14
26 1054020532 Lương Thị Hằng 48 21.14
27 1054020548 Nguyễn Thị Oanh 48 21.14
28 1054020558 Nguyễn Anh Tuấn 48 21.14
29 1054020577 Trình Thị Mai Hương 48 21.15
30 1054020587 Lê Thị Phương 48 21.15
31 1054020592 Bùi Thị Thủy 48 21.15
32 954020683 Bùi Thị Bình 47 21.16
33 954020692 Nguyễn Thị Thanh Huyền 47 21.16
34 954020705 Đào Minh Phượng 47 21.16
35 1054020606 Nguyễn Đức Dũng 48 21.16
36 1054020614 Hoàng Thị Hương 48 21.16
37 1054020671 Nguyễn Thị Thắm 48 21.17
38 1054020683 Hoàng Quốc Chí 48 21.18
39 1054020688 Lê Bá Hà 48 21.18
40 1054020700 Phạm Thị Phương Loan 48 21.18
41 1054021018 Phạm Thanh Bình 48 21.19
42 1054021028 Ngô Minh Khánh 48 21.19
43 1054021069 Đường Thị Nguyệt 48 21.20
44 1054021088 Nguyễn Thị Hằng 48 21.21
45 1054021103 Bùi Thị Bích Quyên 48 21.21
46 1054021142 Võ Thị Hồng Thương 48 21.22
47 854020719 Thiều Thị Kim 46 22.01
48 1054020795 Lại Thanh Tú 48 22.02
49 854020860 Hoàng Thanh Tùng 46 22.04
50 1054021211 Nguyễn Hoài Nam 48 22.10
51 1054021231 Nguyễn Mạnh Việt 48 22.10

KT.TRƯỞNG BAN

Phó trưởng Ban

 (đã ký) 

 

Nguyễn Đào Tùng

DANH SÁCH SV KHOA TCDN ĐĂNG KÝ SAI LỊCH HỌC
TT Mã sv Họ và tên Khóa Tên lớp
1 954010702 Nguyễn Trọng Hiếu 47 11.02
2 954010736 Đỗ Hoàng Tùng 47 11.02
3 1054010677 Nguyễn Mạnh Cường 48 11.02
4 1054010678 Nguyễn Văn Dương 48 11.02
5 1054010691 Trần Đình Mạnh 48 11.02
6 1054010695 Vũ Đức Ngọc 48 11.02
7 954010778 Nguyễn Tuấn Việt 47 11.03
8 1054010718 Vũ Quý Dương 48 11.03
9 1054010722 Trần Văn Đức 48 11.03
10 1054010746 Trần Đình Tuấn 48 11.03
11 854010642 Hà Thanh Tùng 46 11.04
12 954010780 Nguyễn Huỳnh Bá 47 11.04
13 1054010761 Nguyễn Văn Huy 48 11.04
14 1054010769 Nguyễn Hiền Minh 48 11.04
15 854010701 Ngô Xuân Đạo 46 11.06
16 954010864 Nguyễn Văn Hải 47 11.06
17 954010868 Phan Thị Huế 47 11.06
18 954010876 Bùi Hoàng Bảo Ngọc 47 11.06
19 954010877 Đinh Thị Bảo Ngọc 47 11.06
20 1054010844 Phạm Văn Hoàn 48 11.06
21 1054010852 Trần Văn Tấn 48 11.06
22 854010745 Nguyễn Quang Cường 46 11.07
23 954010903 Dương Thuý Hằng 47 11.07
24 954010915 Phan Quỳnh Phương 47 11.07
25 954010918 Nguyễn Đinh Thanh 47 11.07
26 954010930 Trần Ngọc Vinh 47 11.07
27 1054010885 Nguyễn Thị Hậu 48 11.07
28 1054010890 Trần Quỳnh Lưu 48 11.07
29 954010958 Lê Thị Như Quỳnh 47 11.08
30 954010966 Nguyễn Minh Trung 47 11.08
31 1054010919 Nguyễn Trường Giang 48 11.08
32 954010972 Nguyễn Thiết Anh 47 11.09
33 1054010947 Mai Xuân Cường 48 11.09
34 1054010960 Nguyễn Huy Hoàng 48 11.09
35 1054011029 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 48 11.11
36 954011104 Nguyễn Tuấn Đạt 47 11.12
37 1054011080 Phạm Thị Ly 48 11.12
38 1054011095 Hoàng Anh Tuấn 48 11.12
39 854011010 Nguyễn Minh Đức 46 11.13
40 954011145 Đào Thị Hải 47 11.13
41 954011152 Nguyễn Thị Hồng 47 11.13
42 1054011106 Lê Hải Đăng 48 11.13
43 1054011116 Nguyễn Văn Kiên 48 11.13
44 1054011149 Nguyễn Thúy Huyền 48 11.14
45 1054011167 Trần Văn Thành 48 11.14
46 1054011667 Nguyễn Thị Long 48 11.15
47 954011297 Lều Ngọc Thuỳ 47 11.16
48 1054011765 Chu Lê Thế Anh 48 11.18
49 1054011848 Vũ Thị Hòa 48 11.20
 

 

8290 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo số 348/TB-HVTC về việc tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013 - 2014 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50 (5/10/2013 8:58:07 AM)
Quy trình đăng ký học phần tín chỉ (4/15/2013 3:03:30 PM)
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP LẠI MẬT KHẨU (4/8/2013 3:08:46 PM)
Thông báo về việc tổ chức triển khai đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp cho sinh viên CQ47 học kỳ II năm học 2012-2013. (12/28/2012 2:58:50 PM)
Chú ý v/v In phiếu đăng ký học phần (11/21/2012 11:13:16 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BỔ SUNG CHÚ Ý (11/23/2012 8:19:41 AM)
Thông báo Số: 107/TB-QLĐT v/v đăng ký tín chỉ lần 3(lần cuối) (11/16/2012 10:57:28 AM)
Thông báo số: 102 /TB-QLĐT về kết quả đăng ký tín chỉ (lần 1) (11/12/2012 11:09:50 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ47.51, CQ48, CQ49, CQ50 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 (10/4/2012 1:37:42 PM)
Thông báo v/v tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2012 - 2013 đối với sinh viên CQ47.51, CQ48, CQ49 & CQ50 (9/26/2012 8:50:57 AM)
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:56:43 AM)
Thông báo kết quả và lịch đăng ký học bổ sung học phần còn thiếu đối với sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 - Học kỳ I năm học 2012-2013 (Lần 3) (5/20/2012 10:12:35 PM)
Thông báo về việc kết quả và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (bổ sung đợt 2) (5/16/2012 7:19:10 PM)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (4/16/2012 7:16:34 PM)
TB v/v: Tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2012-2013 đối với sinh viên CQ47, CQ48 và CQ49 (4/12/2012 10:20:55 AM)
Sổ tay hướng dẫn sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 (4/11/2012 6:51:02 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ LẦN 3 (lẦN CUỐI) (10/31/2011 7:02:38 PM)
THÔNG BÁO - V/v Sinh viên đăng ký đủ số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn của chương trình đào tạo (9/20/2011 3:46:46 PM)
THÔNG BÁO Số 665/TB-HVTC Vv Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2011-2012 đối với sinh viên CQ46.51, CQ47, CQ48 & CQ49 (9/16/2011 2:42:05 PM)