SỔ TAY HƯỚNG DẪN SV ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ46, CQ47, CQ48
ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012

 


Sinh viên phải có trách nhiệm bảo mật và ghi nhớ mật khẩu của mình (tuyệt đối không để mật khẩu là mã SV , không nhờ người khác đăng ký hộ). Tránh trường hợp để người khác biết họ sẽ thay đổi kết quả đăng ký học phần, thay đổi hội trường, thay đổi thông tin cá nhân, mật khẩu,…. Nếu để xảy ra tình trạng trên sinh viên tự chịu trách nhiệm và sẽ không được giải quyết.  
 

        SV phải tự kiểm tra kết quả đăng ký tín chỉ của mình.

(Nếu có thắc mắc gì về kết quả ĐK học thì SV lên Ban QLĐT (P307) để được giải quyết kịp thời)

I- Các bước đăng ký học theo hệ thống tín chỉ:

Bước 1.
Sinh viên bắt buộc phải nghiên cứu kế hoạch học tập, thời khóa biểu và lịch đăng ký
-  Xem kế hoạch đào tạo: Nắm các môn học/học phần bắt buộc, môn học/học phần tự chọn, số tín chỉ từng môn học để đăng ký đảm bảo số tín chỉ tối thiểu theo quy định (Xem kế hoạch đào tạo tại đây)

-  Xem lịch học (thời khóa biểu)
: Để biết thời gian học, hội trường học (gồm cả hội trường chạy), môn học/học phần phục vụ cho việc đăng ký lịch học phù hợp (Xem thời khóa biểu tại đây)

- Lịch đăng ký học trên Website: Lịch đăng ký chi tiết cho SV từng chuyên ngành đào tạo (Xem lịch đăng ký tại đây)
Nếu sinh viên chưa đăng ký  thành công sẽ xem thông báo danh sách SV đăng ký bổ sung trên Website vào sáng ngày 11/5/2011 (Thứ 4). Thời gian đăng ký bổ sung từ ngày 12/5 - 20/5/2011.

Hết thời hạn đăng ký bổ sung, SV phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình theo quy định đào tạo. 
 
Bước 2.
Tiến hành đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2011-2012 theo trình tự

A. Sinh viên đăng ký lịch học các môn học/học phần trong kỳ (gồm cả môn Giáo dục thể chất) phải cùng buổi (sáng  hoặc chiều) và cùng hội trường học. (hoặc các môn học phải cùng 1 lớp tín chỉ)

        Riêng lịch học đối với các hội trường chạy (gồm cả lịch học ngoại ngữ, lịch học môn tự chọn), sinh viên phải chọn đúng môn học gắn với lịch hội trường chạy của môn học đó để tránh trùng lịch học.

        Sinh viên CQ46 học tại Hội khuyến học chỉ được đăng ký các môn học/học phần bố trí ở hội trường: 201-HKH, 202-HKH

B.   Lịch học và hội trường học chính thức đối với các môn học/học phần tự chọn của các chuyên ngành 11, 21, 22 bố trí trong kỳ, Ban QLĐT  thông báo sau khi có kết quả đăng ký chính thức và sau ngày 02/6/2011 sinh viên xem trực tiếp trên Website của Học viện hoặc tại Khoa QLSV.

              Riêng môn học tự chọn của chuyên ngành 46.21, 47.21, 47.22: Sinh viên chọn học môn tự chọn chưa đăng ký học ở học kỳ II năm học 2010-2011 để tránh việc học trùng môn tự chọn.

C.  Lịch học môn Giáo dục thể chất (HP4) của CQ47 trong kỳ gồm 2 nội dung: Thể dục dụng cụ và Bơi lội. Cụ thể:
       + Thể dục dụng cụ gồm các chuyên ngành: 01,02,03,05,08,16,17,21,31,32
       + Bơi lội gồm các chuyên ngành: 11,15,22,41,51

D.  Thao tác các bước đăng ký học theo hệ thống tín chỉ:
Sinh viên xem hướng dẫn đăng ký trong Menu “HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ” trên cổng thông tin đăng ký tín chỉ.
 
 II. Một số chú ý khác: 

- Thời gian in Phiếu đăng ký học phần của sinh viên:


         Sinh viên chủ động in Phiếu đăng ký học phần của cá nhân, kiểm tra tính hợp lý của dữ liệu đăng ký học. Thời gian in Phiếu đăng học phần cá nhân chính thức sau ngày 15/6/2011 để đảm bảo dữ liệu in ấn chính xác và đủ thông tin. Thời gian nộp bản chính Phiếu đăng ký học phần cá nhân về Khoa QLSV từ ngày 15/8 -26/8/2011 (SV lưu giữ bản phôtô để đối chiếu, kiểm tra khi cần thiết).
Trước khi in Phiếu đăng ký học phần, SV phải kiểm tra lại hội trường học, lịch học môn học tự chọn bố trí trong kỳ, nếu thấy trùng lịch học sinh viên phải liên hệ với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời trước khi vào học chính thức. 

- Ký hiệu viết tắt hội trường học:

            Đông Ngạc- (ĐN); Trường Tuổi Hoa- (TH); Hội khuyến học- (HKH); THÔNG BÁO SAU - (TBS); X- Hội trường chạy.
            (Các hội trường THÔNG BÁO SAU (TBS)  trong lịch học, Ban QLĐT sẽ thông báo cụ thể hội trường và lịch học phù hợp để SV không bị trùng lịch sau khi có kết quả đăng ký chính thức).

  Những vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký học theo hệ thống tín chỉ, sinh viên gửi theo địa chỉ: banqldt trên cổng thông tin đăng ký tín chỉ hoặc email:  dangkytinchihvtc@gmail.com để được hướng dẫn và giải đáp.


17980 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo số 348/TB-HVTC về việc tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013 - 2014 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50 (5/10/2013 8:58:07 AM)
Quy trình đăng ký học phần tín chỉ (4/15/2013 3:03:30 PM)
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP LẠI MẬT KHẨU (4/8/2013 3:08:46 PM)
Thông báo về việc tổ chức triển khai đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp cho sinh viên CQ47 học kỳ II năm học 2012-2013. (12/28/2012 2:58:50 PM)
Chú ý v/v In phiếu đăng ký học phần (11/21/2012 11:13:16 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BỔ SUNG CHÚ Ý (11/23/2012 8:19:41 AM)
Thông báo Số: 107/TB-QLĐT v/v đăng ký tín chỉ lần 3(lần cuối) (11/16/2012 10:57:28 AM)
Thông báo số: 102 /TB-QLĐT về kết quả đăng ký tín chỉ (lần 1) (11/12/2012 11:09:50 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ47.51, CQ48, CQ49, CQ50 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 (10/4/2012 1:37:42 PM)
Thông báo v/v tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2012 - 2013 đối với sinh viên CQ47.51, CQ48, CQ49 & CQ50 (9/26/2012 8:50:57 AM)
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:56:43 AM)
Thông báo kết quả và lịch đăng ký học bổ sung học phần còn thiếu đối với sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 - Học kỳ I năm học 2012-2013 (Lần 3) (5/20/2012 10:12:35 PM)
Thông báo về việc kết quả và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (bổ sung đợt 2) (5/16/2012 7:19:10 PM)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (4/16/2012 7:16:34 PM)
TB v/v: Tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2012-2013 đối với sinh viên CQ47, CQ48 và CQ49 (4/12/2012 10:20:55 AM)
Sổ tay hướng dẫn sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 (4/11/2012 6:51:02 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ LẦN 3 (lẦN CUỐI) (10/31/2011 7:02:38 PM)
THÔNG BÁO - V/v Sinh viên đăng ký đủ số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn của chương trình đào tạo (9/20/2011 3:46:46 PM)
THÔNG BÁO Số 665/TB-HVTC Vv Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2011-2012 đối với sinh viên CQ46.51, CQ47, CQ48 & CQ49 (9/16/2011 2:42:05 PM)