THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LẠI MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA CÁC SINH VIÊN ĐĂNG KÝ NHẦM HOẶC ĐĂNG KÝ CHƯA ĐÚNG (DANH SÁCH KÈM THEO)

DO MỘT SỐ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ NHẦM HOẶC ĐĂNG KÝ CHƯA ĐÚNG HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT, VÌ VẬY CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI ĐÂY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

DANH SÁCH SV 46.11
TT TT Mã sv Họ và tên Ngày sinh Lớp hành chính Nơi sinh
1 2 854010472 Bùi Thanh Chí 07/07/1990 11.01 Tỉnh Nam Định
2 3 854010479 Nguyễn Công Hiếu 09/05/1990 11.01 Tỉnh Hà Tĩnh
3 4 854010480 Lê Đức Hiệu 15/03/1990 11.01 Tỉnh Ninh Bình
4 9 854010509 Phạm Xuân Tùng 22/02/1990 11.01 Tỉnh Hải Dương
5 11 854010513 Nguyễn Văn Công 20/09/1990 11.02 Tỉnh Thanh Hoá
6 13 854010525 Đinh Thị Hoài Hương 21/12/1990 11.02 TP Hà Nội
7 14 854010528 Kiều Thị Khánh 18/03/1990 11.02 Tỉnh Bắc Giang
8 16 854010539 Trịnh Thúy Ngân 24/12/1990 11.02 Tỉnh Thái Nguyên
9 17 854010558 Chu Thị Lan Anh 28/12/1989 11.03 Tỉnh Lạng Sơn
10 21 854010608 Ninh Thị Mai Dung 07/04/1989 11.04 Tỉnh Ninh Bình
11 22 854010613 Hoàng Thị Thu Hiền 07/06/1989 11.04 TP Hải Phòng
12 23 854010617 Vũ Thị Như Hoa 02/10/1990 11.04 Tỉnh Nghệ An
13 25 854010650 Trần Văn Ba 06/01/1990 11.05 Tỉnh Nam Định
14 32 854010696 Vũ Ngọc An 20/09/1990 11.06 Tỉnh Hòa Bình
15 36 854010742 Tạ Việt Anh 06/01/1990 11.07 Tỉnh Bắc Giang
16 37 854010749 Nguyễn Sơn Hải 13/12/1990 11.07 Tỉnh Hòa Bình
17 40 854010768 Nguyễn Văn Thảo 16/10/1990 11.07 Tỉnh Thanh Hoá
18 42 854010779 Nguyễn Anh Tuấn 01/08/1990 11.07 Tỉnh Thanh Hoá
19 48 854010822 Lê Viết Bình 12/12/1990 11.09 Tỉnh Nghệ An
20 49 854010823 Trần Văn Chung 27/12/1990 11.09 Tỉnh Thái Bình
21 51 854010826 Hoàng Ngọc Du 23/11/1990 11.09 Tỉnh Thanh Hoá
22 52 854010831 Phạm Văn Dũng 26/12/1990 11.09 Tỉnh Hải Dương
23 53 854010834 Nguyễn Minh Đức 22/05/1990 11.09 TP Hà Nội
24 56 854010841 Nguyễn Văn Hoàng 10/02/1990 11.09 TP Hà Nội
25 58 854010846 Phạm Trung Kiên 05/10/1990 11.09 Tỉnh Hà Nam
26 59 854010849 Nguyễn Hải Long 26/12/1990 11.09 Tỉnh Hà Tây
27 62 854010854 Hoàng Văn Phái 22/10/1990 11.09 Tỉnh Hưng Yên
28 63 854010857 Lê Văn Thanh 17/07/1990 11.09 Tỉnh Thanh Hoá
29 64 854010862 Hoàng Văn Toàn 10/03/1989 11.09 Tỉnh Thanh Hoá
30 68 854011616 Nguyễn Tuấn Thành 22/09/1989 11.09 Tỉnh Phú Thọ
31 69 854011618 Khuất Đình Hưng 25/12/1989 11.09 TP Hà Nội
32 70 854010868 Nguyễn Tuấn Anh 04/07/1990 11.10 Tỉnh Hà Tây
33 71 854010870 Lại Thanh Bình 20/07/1990 11.10 Tỉnh Phú Thọ
34 73 854010872 Dương Phú Cường 28/02/1990 11.10 Tỉnh Hà Tây
35 74 854010873 Nguyễn Thị Duyên 24/10/1990 11.10 Tỉnh Hải Dương
36 75 854010875 Vũ Thị Thuý Hằng 22/01/1990 11.10 Tỉnh Vĩnh Phúc
37 78 854010879 Nguyễn Văn Hoàn 09/01/1990 11.10 Tỉnh Bắc Ninh
38 82 854010886 Trần Nam Khánh 16/09/1990 11.10 Tỉnh Hà Tĩnh
39 84 854010888 Trịnh Văn Lâm 24/10/1990 11.10 Tỉnh Hưng Yên
40 85 854010889 Lê ThịThuỳ Linh 11/10/1990 11.10 TP Hà Nội
41 89 854010895 Phạm Duy Nhật 29/12/1990 11.10 Tỉnh Hải Dương
42 90 854010896 Võ Đình Nhật 16/05/1990 11.10 Tỉnh Nghệ An
43 91 854010897 Nguyễn Thị Nhung 16/03/1990 11.10 Tỉnh Hà Nam
44 92 854010898 Trần Hồng Quân 12/01/1990 11.10 Tỉnh Yên Bái
45 93 854010900 Nguyễn Thị Quỳnh 03/01/1990 11.10 Tỉnh Thái Bình
46 94 854010902 Lê Thị Tân 03/07/1990 11.10 Tỉnh Thanh Hoá
47 95 854010903 Phạm Phương Thảo 14/12/1990 11.10 Tỉnh Hải Dương
48 96 854010905 Vũ Thị Thu 30/01/1990 11.10 Tỉnh Hải Dương
49 97 854010906 Nguyễn Thị Tiến 25/06/1989 11.10 Tỉnh Hải Dương
50 99 854010911 Nguyễn Nhất Tuệ 11/03/1989 11.10 Tỉnh Nghệ An
51 102 854010915 Phan Thị Yến 05/02/1990 11.10 Tỉnh Vĩnh Phúc
52 103 854011608 Nguyễn Tử Thiện Lộc 09/10/1989 11.10 Tỉnh Ninh Bình
53 2 854010474 Trần Cường 15/12/1990 11.01 Tỉnh Thanh Hoá
54 6 854010496 Nguyễn Ngọc Minh 03/10/1990 11.01 Tỉnh Nghệ An
55 7 854010498 Lê Quang Nguyên 20/08/1990 11.01 Tỉnh Thanh Hoá
56 8 854010503 Nguyễn Duy Thuỷ 19/06/1990 11.01 Tỉnh Hà Nam
57 11 854010517 Phạm Văn Độ 04/04/1990 11.02 Tỉnh Nghệ An
58 13 854010521 Nguyễn Phương Huy 09/09/1990 11.02 TP Hà Nội
59 14 854010527 Phạm Thị Hương 28/05/1990 11.02 Tỉnh Thái Bình
60 15 854010537 Nguyễn Xuân Mạnh 07/03/1990 11.02 Tỉnh Hà Tây
61 17 854010546 Nguyễn Duy Tài 11/06/1990 11.02 Tỉnh Nghệ An
62 18 854010547 Nguyễn Thị Kim Thanh 20/03/1990 11.02 Tỉnh Bắc Ninh
63 19 854010550 Lê Văn Trung 31/10/1990 11.02 Tỉnh Hà Tây
64 20 854010551 Nguyễn Thành Trung 20/09/1990 11.02 Tỉnh Hà Tĩnh
65 21 854010557 Phùng Thị Yến 11/07/1989 11.02 Tỉnh Thanh Hoá
66 23 854010604 Lương Cao Tuấn Anh 15/09/1990 11.04 Tỉnh Hưng Yên
67 26 854010620 Trần Thu Huyền 06/03/1990 11.04 TP Hà Nội
68 27 854010638 Nguyễn Thị Thoa 18/05/1990 11.04 Tỉnh Nghệ An
69 35 854011621 Lê Mai Anh Minh 15/10/1989 11.05 TP Hải Phòng
70 36 854010695 Nguyễn Lệnh An 02/01/1990 11.06 Tỉnh Thanh Hoá
71 37 854010712 Nguyễn Việt Hưng 29/11/1990 11.06 Tỉnh Phú Thọ
72 38 854010723 Nguyễn Văn Quyền 05/01/1990 11.06 Tỉnh Thái Bình
73 39 854010726 Mai Phương Thảo 10/06/1990 11.06 Tỉnh Hà Nam
74 40 854010728 Nguyễn Thị Thuỷ 13/06/1990 11.06 Tỉnh Ninh Bình
75 43 854010735 Trần Hoàng Trung 08/09/1990 11.06 TP Hà Nội
76 44 854010736 Phạm Văn Tú 14/04/1990 11.06 Tỉnh Bắc Ninh
77 47 854010757 Hoàng Quỳnh Mai 04/12/1990 11.07 Tỉnh Thái Nguyên
78 55 854010814 Nguyễn Thị Trang 29/04/1990 11.08 Tỉnh Thanh Hoá
79 59 854010842 Lê Quang Huy 25/09/1990 11.09 Tỉnh Hưng Yên

DANH SÁCH SV 46.21
TT TT Mã sv Họ và tên Ngày sinh Lớp hành chính Nơi sinh
1 1 854020030 Trần Thị Dung 21/07/1990 21.02 Tỉnh Thái Bình
2 2 854020034 Trần Quang Đạt 19/05/1990 21.02 Tỉnh Vĩnh Phúc
3 3 854020040 Nguyễn Duy Hưng 09/02/1990 21.02 Tỉnh Hà Tây
4 4 854020047 Nguyễn Thị ánh Nguyệt 20/08/1990 21.02 TP Hà Nội
5 5 854020052 Trịnh Thị Phương Thảo 25/03/1990 21.02 Tỉnh Hải Dương
6 6 854020055 Nguyễn Thu Thuỷ 13/11/1990 21.02 Tỉnh Phú Thọ
7 7 854020084 Trần Lệ Thuỷ 29/11/1990 21.03 Tỉnh Lào Cai
8 8 854020124 Trần Mạnh Dũng 05/04/1990 21.05 Tỉnh Nam Định
9 9 854020134 Lê Văn Hoà 05/01/1985 21.05 Tỉnh Thanh Hoá
10 10 854020136 Lê Thị Huệ 05/07/1990 21.05 Tỉnh Thanh Hoá
11 11 854020145 Đỗ Thị Nhung 26/09/1990 21.05 Tỉnh Nam Định
12 12 854020157 Nguyễn Thị Thương 12/03/1990 21.05 Tỉnh Nghệ An
13 13 854020161 Vũ Thị Xen 19/10/1990 21.05 Tỉnh Nam Định
14 14 854020164 Nguyễn Thị Vân Anh 16/04/1989 21.06 Tỉnh Hà Tây
15 21 854020383 Phạm Yến Ny 19/08/1990 21.11 Tỉnh Hải Dương
16 22 854020398 Hà Thị Vân Anh 15/02/1990 21.12 Tỉnh Bắc Giang
17 23 854020399 Nguyễn Tuấn Anh 18/02/1990 21.12 Tỉnh Hải Dương
18 24 854020400 Nguyễn Tuấn Anh 02/10/1989 21.12 Tỉnh Thanh Hoá
19 25 854020401 Trần Đức Anh 03/01/1990 21.12 Tỉnh Thanh Hoá
20 26 854020402 Phạm Ngọc Bích 10/10/1990 21.12 TP Hải Phòng
21 27 854020403 Nguyễn Thị Cúc 28/01/1990 21.12 Tỉnh Nghệ An
22 28 854020404 Phạm Phương Dung 04/05/1990 21.12 Tỉnh Ninh Bình
23 29 854020405 Phạm Thị Thuỳ Dung 24/01/1990 21.12 Tỉnh Hải Dương
24 31 854020409 Nguyễn Thị Ngọc Hà 08/07/1990 21.12 Tỉnh Hải Dương
25 32 854020410 Trần Thị Hoà 30/08/1990 21.12 Tỉnh Quảng Trị
26 33 854020413 Vũ Thị Hương 09/06/1990 21.12 Tỉnh Thanh Hoá
27 34 854020415 Nguyễn Thị Lan 30/09/1990 21.12 Tỉnh Hải Dương
28 35 854020416 Lê Thị Kim Lài 13/10/1989 21.12 Tỉnh Thừa thiên-Huế
29 36 854020417 Nguyễn Thị Liên 26/01/1990 21.12 TP Hà Nội
30 37 854020418 Hoàng Thị Thuỳ Linh 08/02/1989 21.12 Tỉnh Nghệ An
31 38 854020422 Lê Thị Phương 13/08/1990 21.12 Tỉnh Thanh Hoá
32 39 854020423 Nguyễn Lan Phương 19/05/1990 21.12 Tỉnh Phú Thọ
33 40 854020425 Phạm Thị Thu Phương 16/06/1990 21.12 Tỉnh Thái Bình
34 41 854020426 Lê Thị Minh Phượng 27/11/1990 21.12 TP Hải Phòng
35 42 854020428 Lê Anh Quyền 10/11/1990 21.12 Tỉnh Hà Tĩnh
36 43 854020429 Cao Thị Thanh 10/02/1990 21.12 Tỉnh Nghệ An
37 44 854020431 Trần Thị Thuý 22/04/1990 21.12 TP Hà Nội
38 45 854020433 Nguyễn Thị Thanh Thủy 22/10/1990 21.12 Tỉnh Quảng Ninh
39 46 854020434 Đào Mạnh Toàn 30/08/1990 21.12 Tỉnh Thái Nguyên
40 47 854020436 Mai Thị Tuyết Trinh 19/01/1989 21.12 Tỉnh Nam Định
41 48 854020437 Phạm Thị Thanh Tươi 20/01/1990 21.12 Tỉnh Nam Định
42 49 854020944 Vũ Ngọc Thuỷ 25/04/1990 21.12 Tỉnh Thái Bình
43 50 854021001 Đỗ Xuân Trung 20/11/1987 21.12 Tỉnh Lai Châu
44 51 854020439 Nguyễn Thuỳ An 21/09/1990 21.13 TP Hải Phòng
45 52 854020446 Trần Mạnh Cường 24/09/1986 21.13 Tỉnh Phú Thọ
46 54 854020475 Nguyễn Việt Tiệp 05/02/1990 21.13 Tỉnh Bắc Giang
47 55 854020477 Trần Quốc Tuấn 12/10/1990 21.13 TP Hà Nội
48 56 854020479 Trần Thế Tùng 09/08/1990 21.13 TP Hà Nội
49 57 854020513 Vũ Việt Quang 28/05/1990 21.14 TP Hà Nội
50 58 854020526 Vũ Ngọc Anh 23/07/1989 21.15 Tỉnh Sơn La
51 59 854020538 Trần Quang Hiệp 29/06/1990 21.15 Tỉnh Quảng Ninh
52 60 854020552 Đỗ Thị Thuỳ Ngân 05/09/1990 21.15 Tỉnh Yên Bái
53 61 854020585 Trần Thái Hưng 16/01/1991 21.16 Tỉnh Hải Dương
54 62 854020601 Linh Quang Tân 30/01/1990 21.16 Tỉnh Cao Bằng
55 3 854020058 Vũ Thị Vân 05/04/1990 21.02 TP Hải Phòng
56 5 854020064 Lê Bá Bành 24/02/1989 21.03 Tỉnh Thanh Hoá
57 9 854020085 Bùi Thị Thu Trang 05/05/1990 21.03 Tỉnh Vĩnh Phúc
58 17 854020128 Nguyễn Thị Giang 29/12/1990 21.05 Tỉnh Vĩnh Phúc
59 30 854020186 Mai Kim Ngân 05/01/1991 21.06 Tỉnh Thái Nguyên
60 35 854020255 Nguyễn Thu Hà 14/12/1990 21.08 Tỉnh Hải Dương
61 37 854020261 Nguyễn Thị Huyền 03/04/1990 21.08 Tỉnh Hải Dương
62 38 854020263 Lê Thị Hường 16/09/1989 21.08 Tỉnh Tuyên Quang
63 39 854020267 Lê Thị Loan 12/05/1990 21.08 Tỉnh Hưng Yên
64 48 854020412 Lưu Thị Hương 30/06/1990 21.12 Tỉnh Nam Định
65 56 854020460 Lê Đức Lâm 28/08/1990 21.13 Tỉnh Nghệ An
66 57 854020463 Hoàng Thị Lựu 30/10/1988 21.13 Tỉnh Nghệ An
67 61 854020528 Đặng Thị Bình 02/07/1990 21.15 Tỉnh Nam Định
68 63 854020536 Trần Thị Hiền 10/02/1989 21.15 Tỉnh Hà Tĩnh
69 70 854020551 Vy Thị Thanh Mai 18/02/1990 21.15 Tỉnh Lạng Sơn
70 72 854020563 Đỗ Diệu Thuý 02/04/1990 21.15 TP Hà Nội
71 77 854020582 Bùi Thị Huế 11/09/1990 21.16 Tỉnh Hưng Yên
72 79 854020587 Trần Thị Lan 29/03/1990 21.16 Tỉnh Nam Định
73 6 854020078 Nguyễn Thị Ngần 14/07/1990 21.03 Tỉnh Hải Dương
74 8 854020021 Nguyễn Thị Hoa Phượng 07/01/1990 21.01 Tỉnh Thanh Hoá
75 79 854020547 Trần Thị Lan 27/09/1990 21.15 Tỉnh Nam Định
76 88 854020584 Trần Việt Hùng 19/05/1989 21.16 Tỉnh Nghệ An
77 90 854020606 Bùi Bích Thuỳ 24/08/1990 21.16 Tỉnh Thái Bình
78 9 854020057 Phạm Mạnh Trường 19/05/1989 21.02 TP Hải Phòng
79 18 854020150 Bùi Thị Thảo 12/04/1990 21.05 Tỉnh Thái Bình
80 22 854020168 Đinh Lệnh Giang 26/05/1990 21.06 Tỉnh Ninh Bình
81 25 854020181 Nguyễn Mạnh Linh 05/12/1990 21.06 Tỉnh Hà Tây
82 27 854020184 Lê Hồng Nam 19/04/1990 21.06 Tỉnh Thanh Hoá
83 29 854020194 Vi Thị Phương Thanh 15/08/1989 21.06 Tỉnh Nghệ An
84 54 854020328 Nghiêm Xuân Đạt 10/11/1990 21.10 Tỉnh Hà Tây
85 55 854020359 Phạm Tiến Đô 24/08/1990 21.11 TP Hải Phòng
86 76 854020531 Lê Ngọc Đức 08/12/1990 21.15 Tỉnh Nam Định
87 77 854020535 Nguyễn Thị Hồng Hiền 12/04/1990 21.15 Tỉnh Hải Dương
88 24 854020257 Nguyễn Thị Hiền 20/01/1990 21.08 Tỉnh Thanh Hoá
89 60 854020331 Nguyễn Thị Khánh Hoà 12/12/1990 21.10 Tỉnh Nghệ An
90 85 854020458 Nguyễn Thị Thu Hương 07/02/1990 21.13 TP Hà Nội
91 90 854020534 Trần Thị Hè 13/03/1989 21.15 Tỉnh Hưng Yên
92 93 854021002 Nguyễn Huy Hoàng 02/11/1989 21.15 Tỉnh Thanh Hoá
93 94 854021003 Nguyễn Kiên Cường 24/12/1989 21.15 Tỉnh Thái Bình
DANH SÁCH SV 46.22
TT TT Mã sv Họ và tên Ngày sinh Lớp hành chính Nơi sinh
1 5 854020715 Nghiêm Xuân Hồng 27/11/1990 22.01 Tỉnh Bắc Ninh
2 33 854020779 Nguyễn Thị Thuỳ 14/06/1990 22.02 Tỉnh Thanh Hoá
3 40 854020791 Nguyễn Thị Hạnh 25/09/1990 22.03 Tỉnh Hưng Yên
4 47 854020804 Nguyễn Thị Phương Linh 22/12/1990 22.03 Tỉnh Thanh Hoá
5 65 854020853 Hoàng Tiến Thành 28/12/1990 22.04 Tỉnh Ninh Bình
6 20 854020751 Trần Đại Dương 10/01/1990 22.02 Tỉnh Hải Dương
7 62 854020860 Hoàng Thanh Tùng 25/06/1990 22.04 TP Hải Phòng

 

10068 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)
Sau khi kết thúc đăng ký tín chỉ lần 2, vẫn còn 243 sinh viên chưa đăng ký tín chỉ, đề nghị sinh viên có tên sau đây đăng ký tín chỉ lần 3 vào ngày 03/06 (LTĐH, ĐHVB2) & 04/06 (ĐHCQ) LẦN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ CUỐI CÙNG (6/2/2015 6:41:40 PM)