Thông báo

SINH VIÊN CQ51 ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỪ NGÀY 20/12 - 22/12/2016 TRÊN CỔNG ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (ĐỐI VỚI SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC TẬP)

............................................................

SỐ HOTLINE HỖ TRỢ TRONG TRƯỜNG HỢP:

- BÁO TRUNG TÂM THÔNG TIN XỬ LÝ SỰ CỐ KỸ THUẬT, NGHẼN MẠNG,... (nếu có): 0987.611.687 (ANH HUY)

- BÁO TRÙNG LỊCH, SAI THỜI KHÓA BIỂU,... (nếu có): 0912.501.985 (ANH SƠN)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căn cứ thông báo số 1081/TB-HVTC ngày 25/10/2016 của Giám đốc Học viện về việc tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC HKII năm học 2016-2017 đối với sinh viên hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐHVB2,

Theo thông tin phản ánh của sinh viên hệ ĐHCQ về việc hệ thống mạng máy tính đăng ký tín chỉ thường xuyên bị nghẽn mạng, Ban Quản lý đào tạo đã phối hợp với Trung tâm thông tin kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng nghẽn mạng vẫn xảy ra.

Để khắc phục tình trạng trên, Ban Quản lý đào tạo thông báo tạm dừng việc đăng ký tín chỉ HKII năm học 2016-2017 của sinh viên hệ ĐHCQ từ ngày 18/11 - 20/11/2016 để các đơn vị liên quan có thời gian kiểm tra, phối hợp xử lý. Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ tiếp tục đăng ký theo lịch điều chỉnh như bên dưới.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

1. Trung tâm thông tin phối hợp với công ty phần mềm rà soát, kiểm tra lại hệ thống mạng, phần mềm đăng ký tín chỉ để tránh tình trạng nghẽn mạng trước ngày 21/11/2016.

2. Khoa quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời.

TT

Khoa

Thời gian đăng ký tín chỉ lần 1

Khóa 52

Khóa 53

Khóa 54

1

Tài chính doanh nghiệp

Từ 08h00
ngày 21/11-22/11

Từ 08h00
ngày 27/11-29/11

Từ 08h00
ngày 07/12-09/12

2

Tài chính công

Từ 08h00
ngày 22/11-23/11

Từ 08h00
ngày 29/11-01/12

Từ 08h00
ngày 09/12-11/12

3

Quản trị kinh doanh

Từ 11h00
ngày 22/11-23/11

Từ 11h00
ngày 29/11-01/12

Từ 11h00
ngày  09/12-11/12

4

Hệ thống thông tin KT

Từ 15h00
ngày 22/11-23/11

Từ 15h00
ngày 29/11-01/12

Từ 15h00
 ngày  09/12-11/12

5

Kinh tế

Từ 18h00
ngày 22/11-23/11

Từ 18h00
ngày 29/11-01/12

Từ 18h00
ngày  09/12-11/12

6

Kế toán

Từ 08h00
ngày 24/11-25/11

Từ 08h00
ngày 02/12-04/12

Từ 08h00
ngày 12/12-14/12

7

Ngoại ngữ

Từ 08h00
ngày 25/11-26/11

Từ 08h00
ngày 04/12-06/12

Từ 08h00
ngày 14/12-16/12

8

Thuế - Hải quan

Từ 11h00
ngày 25/11-26/11

Từ 11h00
ngày 04/12-06/12

Từ 11h00
 ngày 14/12-16/12

9

Ngân hàng - Bảo hiểm

Từ 15h00
ngày 25/11-26/11

Từ 15h00
ngày 04/12-06/12

Từ 15h00
 ngày 14/12-16/12

10

Tài chính quốc tế

Từ 18h00
ngày 25/11-26/11

Từ 18h00
ngày 04/12-06/12

Từ 18h00
ngày 14/12-16/12

Sinh viên chưa đăng ký thành công ở lần 1 tiếp tục đăng ký lần 2 vào ngày 17/12/2016

Sinh viên chưa đăng ký thành công ở lần 2 tiếp tục đăng ký lần 3 vào ngày 19/12/2016


-----------------------------


5844 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)