Thông báo

SINH VIÊN CQ51 ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỪ NGÀY 20/12 - 22/12/2016 TRÊN CỔNG ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (ĐỐI VỚI SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC TẬP)

............................................................

SỐ HOTLINE HỖ TRỢ TRONG TRƯỜNG HỢP:

- BÁO TRUNG TÂM THÔNG TIN XỬ LÝ SỰ CỐ KỸ THUẬT, NGHẼN MẠNG,... (nếu có): 0987.611.687 (ANH HUY)

- BÁO TRÙNG LỊCH, SAI THỜI KHÓA BIỂU,... (nếu có): 0912.501.985 (ANH SƠN)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căn cứ thông báo số 1081/TB-HVTC ngày 25/10/2016 của Giám đốc Học viện về việc tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC HKII năm học 2016-2017 đối với sinh viên hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐHVB2,

Theo thông tin phản ánh của sinh viên hệ ĐHCQ về việc hệ thống mạng máy tính đăng ký tín chỉ thường xuyên bị nghẽn mạng, Ban Quản lý đào tạo đã phối hợp với Trung tâm thông tin kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng nghẽn mạng vẫn xảy ra.

Để khắc phục tình trạng trên, Ban Quản lý đào tạo thông báo tạm dừng việc đăng ký tín chỉ HKII năm học 2016-2017 của sinh viên hệ ĐHCQ từ ngày 18/11 - 20/11/2016 để các đơn vị liên quan có thời gian kiểm tra, phối hợp xử lý. Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ tiếp tục đăng ký theo lịch điều chỉnh như bên dưới.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

1. Trung tâm thông tin phối hợp với công ty phần mềm rà soát, kiểm tra lại hệ thống mạng, phần mềm đăng ký tín chỉ để tránh tình trạng nghẽn mạng trước ngày 21/11/2016.

2. Khoa quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời.

TT

Khoa

Thời gian đăng ký tín chỉ lần 1

Khóa 52

Khóa 53

Khóa 54

1

Tài chính doanh nghiệp

Từ 08h00
ngày 21/11-22/11

Từ 08h00
ngày 27/11-29/11

Từ 08h00
ngày 07/12-09/12

2

Tài chính công

Từ 08h00
ngày 22/11-23/11

Từ 08h00
ngày 29/11-01/12

Từ 08h00
ngày 09/12-11/12

3

Quản trị kinh doanh

Từ 11h00
ngày 22/11-23/11

Từ 11h00
ngày 29/11-01/12

Từ 11h00
ngày  09/12-11/12

4

Hệ thống thông tin KT

Từ 15h00
ngày 22/11-23/11

Từ 15h00
ngày 29/11-01/12

Từ 15h00
 ngày  09/12-11/12

5

Kinh tế

Từ 18h00
ngày 22/11-23/11

Từ 18h00
ngày 29/11-01/12

Từ 18h00
ngày  09/12-11/12

6

Kế toán

Từ 08h00
ngày 24/11-25/11

Từ 08h00
ngày 02/12-04/12

Từ 08h00
ngày 12/12-14/12

7

Ngoại ngữ

Từ 08h00
ngày 25/11-26/11

Từ 08h00
ngày 04/12-06/12

Từ 08h00
ngày 14/12-16/12

8

Thuế - Hải quan

Từ 11h00
ngày 25/11-26/11

Từ 11h00
ngày 04/12-06/12

Từ 11h00
 ngày 14/12-16/12

9

Ngân hàng - Bảo hiểm

Từ 15h00
ngày 25/11-26/11

Từ 15h00
ngày 04/12-06/12

Từ 15h00
 ngày 14/12-16/12

10

Tài chính quốc tế

Từ 18h00
ngày 25/11-26/11

Từ 18h00
ngày 04/12-06/12

Từ 18h00
ngày 14/12-16/12

Sinh viên chưa đăng ký thành công ở lần 1 tiếp tục đăng ký lần 2 vào ngày 17/12/2016

Sinh viên chưa đăng ký thành công ở lần 2 tiếp tục đăng ký lần 3 vào ngày 19/12/2016


-----------------------------


4002 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo số 348/TB-HVTC về việc tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013 - 2014 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50 (5/10/2013 8:58:07 AM)
Quy trình đăng ký học phần tín chỉ (4/15/2013 3:03:30 PM)
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP LẠI MẬT KHẨU (4/8/2013 3:08:46 PM)
Thông báo về việc tổ chức triển khai đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp cho sinh viên CQ47 học kỳ II năm học 2012-2013. (12/28/2012 2:58:50 PM)
Chú ý v/v In phiếu đăng ký học phần (11/21/2012 11:13:16 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BỔ SUNG CHÚ Ý (11/23/2012 8:19:41 AM)
Thông báo Số: 107/TB-QLĐT v/v đăng ký tín chỉ lần 3(lần cuối) (11/16/2012 10:57:28 AM)
Thông báo số: 102 /TB-QLĐT về kết quả đăng ký tín chỉ (lần 1) (11/12/2012 11:09:50 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ47.51, CQ48, CQ49, CQ50 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 (10/4/2012 1:37:42 PM)
Thông báo v/v tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2012 - 2013 đối với sinh viên CQ47.51, CQ48, CQ49 & CQ50 (9/26/2012 8:50:57 AM)
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:56:43 AM)
Thông báo kết quả và lịch đăng ký học bổ sung học phần còn thiếu đối với sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 - Học kỳ I năm học 2012-2013 (Lần 3) (5/20/2012 10:12:35 PM)
Thông báo về việc kết quả và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (bổ sung đợt 2) (5/16/2012 7:19:10 PM)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (4/16/2012 7:16:34 PM)
TB v/v: Tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2012-2013 đối với sinh viên CQ47, CQ48 và CQ49 (4/12/2012 10:20:55 AM)
Sổ tay hướng dẫn sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 (4/11/2012 6:51:02 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ LẦN 3 (lẦN CUỐI) (10/31/2011 7:02:38 PM)
THÔNG BÁO - V/v Sinh viên đăng ký đủ số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn của chương trình đào tạo (9/20/2011 3:46:46 PM)
THÔNG BÁO Số 665/TB-HVTC Vv Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2011-2012 đối với sinh viên CQ46.51, CQ47, CQ48 & CQ49 (9/16/2011 2:42:05 PM)