SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016


II. Lịch đăng ký chính thức trên website:

 - CQ50 : [Ngày 07/11 (08h00-20h00): Khoa TCDN, Thuế-HQ, TCQT, QTKD, HTTTKT, Ngoại ngữ]                   ; [Ngày 08/11 (08h00-20h00): Khoa Kế toán, NH-BH, TCC]

 - CQ51 : [Ngày 09-10/11 (21h00-20h00): Khoa TCDN, Thuế-HQ, TCQT, QTKD, HTTTKT, Ngoại ngữ, Kinh tế] ; [Ngày 10-11/11 (21h00-20h00): Khoa Kế toán, NH-BH, TCC]

 - CQ52 : [Ngày 11-12/11 (21h00-20h00): Khoa TCDN, Thuế-HQ, TCQT, QTKD, HTTTKT, Ngoại ngữ, Kinh tế] ; [Ngày 12-13/11 (21h00-20h00): Khoa Kế toán, NH-BH, TCC]

 - CQ53 : [Ngày 13-14/11 (21h00-20h00): Khoa TCDN, Thuế-HQ, TCQT, QTKD, HTTTKT, Ngoại ngữ, Kinh tế] ; [Ngày 14-15/11 (21h00-20h00): Khoa Kế toán, NH-BH, TCC]

 - LTĐH khóa 16,17,18 & ĐHVB2 khóa 13,14,15: Ngày 16/11 (08h00-20h00)

Ghi chú :   

- Đăng ký lần 2: Hệ ĐHCQ vào ngày 18/11/2015 (08h00-20h00) , Hệ LTĐH & ĐHVB2 vào ngày 19/11/2015 (08h00-20h00)            

- Đăng ký lần 3: Hệ ĐHCQ vào ngày 21/11/2015 (08h00-20h00) , Hệ LTĐH & ĐHVB2 vào ngày 22/11/2015 (08h00-20h00)

------------------------------------------------
Sinh viên ĐHCQ xem bảng phân bổ số tín chỉ phải đăng ký trong học kỳ II năm học 2015-2016 để đảm bảo sau 4 năm ra trường đúng hạn (NHỮNG SV HỌC LỰC YẾU, KÉM CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TỪ 10-14 TÍN CHỈ).

Chuyên ngành CQ51 CQ52 CQ53
01 20 20 19
02 18 19 19
03 19 19 18
05 19 20 19
08 18 18 20
11 19 21 19
15 19 19 19
16 18 21 19
18 19 19 19
19 18 20 19
21 20 16 20
22 19 17 20
23 18 20 19
31 18 19 19
32 19 19 19
41 18 21 19
51 20 19 20
61 19 20 19
62 19 20 19
63   20 19
--------------------------------------------------------------

Xem chương trình đào tạo:

- Hệ ĐHCQ , Hệ LTĐH , Hệ ĐHVB2 (Xem tại đây)

Xem kế hoạch đào tạo:

- Hệ ĐHCQ , Hệ LTĐH , Hệ ĐHVB2 (Xem tại đây)

Xem thời khóa biểu:

- Hệ ĐHCQ , Hệ LTĐH , Hệ ĐHVB2 (Xem tại đây)

------------------------------------------------

Sinh viên các lớp chú ý:

Đăng ký học phần/môn học phải cùng 1 lộ trình (cùng thứ tự lớp tín chỉ_trừ môn ngoại ngữ) . 

Ví dụ: CQ52.21 đăng ký lớp tín chỉ  HVE0244C5311.3_LT môn “Tư tưởng Hồ Chí Minh thì các môn còn lại như “Kinh tế môi trường, Kinh tế vĩ mô,...." cũng phải đăng ký lớp tín chỉ ...CQ5311.3_LT ; ngoại trừ môn "ngoại ngữ cơ bản 2"  phải tách 2 lớp ...CQ5311.5_LT và ...CQ5311.6_LT sinh viên có thể chọn 1 trong 2 lớp TC này.

- Đăng ký học phần/môn học phải cùng ca học (ca sáng hoặc ca chiều), không được đăng ký cả 2 ca.

Những sinh viên đã đăng ký sai phải tự đăng ký lại trong thời gian quy định theo thông báo (kể cả đăng ký lần 2,3).

------------------------------------------------

Những điểm cần lưu ý khi thực hiện đăng ký học chính thức theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2015-2016:

- SV có trách nhiệm xem chương trình đào tạo toàn khóa, nghiên cứu và thực hiện tốt Quy chế đào tạo theo HTTC.

- SV xem kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu (TKB) học kỳ II năm học 2015-2016 trên Website: www.aof.edu.vn/daotao hoặc www.tinchi.aof.edu.vn để đăng ký đúng học phần/môn học bố trí học trong kỳ.
- SV phải đăng ký đúng lộ trình lịch học (TKB) của cả 2 giai đoạn học và cùng buổi (sáng hoặc chiều); đăng ký lịch học các học phần phải cùng thứ tự lớp tín chỉ (ngoại trừ môn ngoại ngữ tách lớp tín chỉ); đăng ký đúng thời gian theo lịch đã thông báo. Nếu sinh viên đăng ký lịch học trong kỳ không đúng quy trình đã thông báo của Ban QLĐT thì kết quả đăng ký sẽ bị hủy bỏ và sinh viên phải tự đăng ký lại theo hướng dẫn (Danh sách sinh viên đăng ký bổ sung được thông báo trên Website: www.aof.edu.vn/daotao hoặc www.tinchi.aof.edu.vn).
- SV xem bản hướng dẫn quy trình trước khi thao tác đăng ký để tránh trùng lịch học. Nếu việc đăng ký lần đầu trên Website thực hiện không thành công, SV xem lịch đăng ký bổ sung trên Website hoặc tại Khoa QLSV (Hiện tại, HVTC chỉ tổ chức cho SV đăng ký học theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Hết thời hạn đăng ký, HVTC không tổ chức cho SV đăng ký bổ sung và SV phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình).
- Sau khi cố vấn học tập duyệt đăng ký trên website, sinh viên in Phiếu đăng ký học phần cá nhân và gửi về Khoa chính thức từ ngày 07-18/12/2015 để đảm bảo dữ liệu in ấn chính xác và đủ thông tin.
Trước khi in và nộp Phiếu đăng ký học phần cá nhân, SV phải kiểm tra lại hội trường học; lịch học các học phần/môn học trong kỳ (đặc biệt là lịch học môn tự chọn đã bố trí đối với chuyên ngành); nếu thấy trùng lịch học hoặc hội trường học, sinh viên chủ động liên hệ với Ban Quản lý đào tạo (P304) để giải quyết kịp thời. Thời gian xử lý điều chỉnh việc trùng lịch học, hội trường học (nếu có) đối với sinh viên các khóa từ ngày 23/11-18/12/2015. Sau thời hạn trên, sinh viên phải chịu trách nhiệm về lịch học chính khóa đã đăng ký học trong kỳ.

Hướng dẫn thao tác các bước đăng ký học theo hệ thống tín chỉ:

  (Xem hướng dẫn thao tác các bước đăng ký tại đây)

5674 lượt truy cập
Các thông báo khác  
(8/5/2011 10:00:46 AM)
Thông báo số 77 (8/1/2011 4:18:27 PM)
(7/25/2011 3:35:15 PM)
CHÚ Ý (6/9/2011 4:48:13 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SV ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012 (4/3/2011 7:40:04 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ SAI MÔN HỌC (HỌC PHẦN) TỰ CHỌN HK1 năm 2011-2012 (5/17/2011 4:56:10 PM)
(5/5/2011 4:29:34 PM)
Thông báo số 30/TB-QLĐT v/v Đăng ký tín chỉ HKI năm 2011-2012 (lần 3) (12/9/2010 11:10:23 AM)
Lịch đăng ký học theo hệ thống tín chỉ của sinh viên CQ46, CQ47 và CQ48 Học kỳ II năm học 2010-2011 (Lần 3) (11/8/2010 7:49:36 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LẠI MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA CÁC SINH VIÊN ĐĂNG KÝ NHẦM HOẶC ĐĂNG KÝ CHƯA ĐÚNG (DANH SÁCH KÈM THEO) (11/3/2010 10:25:52 PM)
Lịch đăng ký học theo hệ thống tín chỉ của sinh viên CQ46, CQ47 và CQ48 Học kỳ II năm học 2010-2011 (Lần 2) (11/1/2010 5:50:06 PM)
Lịch học giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2010-2011 và Hướng dẫn đăng ký học tín chỉ (10/14/2010 2:51:39 PM)
SỔ TAY (5/18/2010 4:46:20 PM)
Đăng ký học tín chỉ (11/25/2008 2:35:01 PM)
Hướng dẫn sử dụng portal (11/12/2008 1:54:46 PM)
Thông báo về việc tạm dừng đăng ký tín chỉ HKII năm học 2016-2017 (11/18/2016 11:49:38 AM)
Lịch đăng ký tín chỉ học cùng lúc 2 chương trình (5/15/2015 9:31:28 AM)
CQ49 (5/12/2014 3:55:43 PM)
Thông báo Số: 107/TB-QLĐT v/v đăng ký tín chỉ lần 3(lần cuối) (11/16/2012 10:56:34 AM)