Sau khi kết thúc đăng ký tín chỉ lần 2, vẫn còn 243 sinh viên chưa đăng ký tín chỉ, đề nghị sinh viên có tên sau đây đăng ký tín chỉ lần 3 vào ngày 03/06 (LTĐH, ĐHVB2) & 04/06 (ĐHCQ) LẦN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ CUỐI CÙNG
STT Khoa Khóa Lớp Mã sinh viên Họ và tên
1 HTTTKT 50 41.01 125D3404050001 Hoàng Thị Chinh
2 HTTTKT 51 41.02 135D3404050064 Trần Lan Phương
3 HTTTKT 51 41.06 135D3404050159 Thái Ngân Hà
4 HTTTKT 52 41.01 145D3404050007 Dương Thị Huế
5 HTTTKT 52 41.03 145D3404050052 Bùi Ngọc Chiến
6 HTTTKT 52 41.03 145D3404052005 Khuất Trung Hiếu
7 HTTTKT 52 41.04 145D3404050078 Nguyễn Tùng Dương
8 Kế toán 50 21.07 125D3403010219 Phan Thị Thu
9 Kế toán 50 22.05 125D3403010752 Nguyễn Viết Quảng
10 Kế toán 50 22.06 125D3403010793 Đinh Quốc Tiến
11 Kế toán 50 22.07 125D3403010801 Phạm Ngọc Anh
12 Kế toán 51 21.04 135D3403010126 Nguyễn Thị Diệu Ngọc
13 Kế toán 51 21.05 135D3403010145 Lương Thị Thu Hà
14 Kế toán 51 21.07 135D3403010216 Vũ Thế Công
15 Kế toán 51 21.09 135D3403010299 Nguyễn Văn Minh
16 Kế toán 51 21.11 135D3403010344 Vũ Thị An
17 Kế toán 51 21.11 135D3403010361 Đặng Quang Minh
18 Kế toán 51 21.14 135D3403010453 Hoàng Thị Hà Linh
19 Kế toán 51 21.14 135D3403010456 Dương Thanh Nga
20 Kế toán 51 21.16 135D3403010524 Nguyễn Thị Nhung
21 Kế toán 51 21.16 135D3403010539 Đỗ Thị Xuân
22 Kế toán 51 21.17 135D3403010546 Đào Thị Thu Hiền
23 Kế toán 51 21.17 135D3403010558 Phạm Thị Nhung
24 Kế toán 51 21.19 135D3403010626 Bùi Thị Thu Trà
25 Kế toán 51 21.20 135D3403011090 Dương Đức Trung
26 Kế toán 51 22.01 135D3403010683 Đào An Sơn
27 Kế toán 52 21.16 145D3403010820 Lý Anh Thư
28 Kế toán 52 21.21 145D3403010788 Nguyễn Thị Thắm
29 Kế toán 52 21.21 145D3403012044 Nguyễn Nhật Lệ
30 Kế toán 52 21.24 145D3403012099 Trương Thanh Thảo
31 Kế toán 52 22.01 145D3403010826 Nguyễn Lê Anh
32 Kế toán 52 22.04 145D3403010942 Phạm Lâm Anh
33 Kinh tế 51 61.01 135D3101010017 Nguyễn Sơn Lâm
34 Kinh tế 51 61.01 135D3101010019 Nguyễn Xuân Lâm
35 Kinh tế 51 61.02 135D3101010048 Trịnh Thị Khánh Linh
36 Kinh tế 52 63.02 145D3101010138 Nguyễn Lan Anh
37 Ngoại ngữ 50 51.02 125D2202010050 Kim Thị Hương
38 Ngoại ngữ 50 51.03 125D2202010098 Vũ Thị Phương Thảo
39 Ngoại ngữ 51 51.02 125D2202010065 Trần Thị Phương Thảo
40 Ngoại ngữ 51 51.02 135D2202010051 Vũ Thế Lộc
41 Ngoại ngữ 51 51.03 135D2202010076 Hoàng Ngọc Khánh
42 Ngoại ngữ 52 51.01 145D2202011999 Dương Thị Thu Thùy
43 Ngoại ngữ 52 51.06 145D2202012026 Nguyễn Vân Hạnh
44 NHBH 50 15.02 125D3402011396 Trịnh Văn Đông
45 NHBH 50 17.02 125D3402011794 Lê Văn Lự
46 NHBH 51 03.02 135D3402010336 Bùi Thị Trang
47 NHBH 51 19.02 135D3402011738 Nguyễn Phan Nhật Tân
48 NHBH 52 15.01 135D3402011353 Phạm Dương Nhi
49 NHBH 52 15.05 145D3402011099 Nguyễn Thị Thanh Hương
50 NHBH 52 15.06 145D3402011132 Đặng Lan Hương
51 NHBH 52 19.02 145D3402011325 Đỗ Thành Công
52 QTKD 50 31.01 1154030020 Nguyễn Đình Phong
53 QTKD 50 31.01 125D3401010001 Lê Tuấn Anh
54 QTKD 50 31.01 125D3401010005 Nguyễn Bùi Đức
55 QTKD 50 31.01 125D3401010007 Phạm Hữu Giáp
56 QTKD 50 32.02 125D3401010107 Nguyễn Công Trường
57 QTKD 51 31.01 135D3401010017 Phạm Thị Lý
58 QTKD 51 31.01 135D3401010024 Nguyễn Đắc Sự
59 QTKD 51 31.02 135D3401010124 Đoàn Tiến Thuận
60 QTKD 51 32.01 135D3401010074 Chu Thị Kim Ngân
61 QTKD 52 31.01 145D3401012002 Hoàng Thị Thanh
62 QTKD 52 31.02 145D3401010035 Vũ Thị Thu Hằng
63 QTKD 52 31.02 145D3401012006 Nguyễn Hương Lý
64 QTKD 52 31.03 145D3401010076 Vương Đắc Toàn
65 QTKD 52 31.04 145D3401010080 Bùi Thị Đoàn
66 QTKD 52 31.04 145D3401010103 Phan Anh Tùng
67 QTKD 52 32.01 145D3401010111 Đặng Đức Lâm
68 QTKD 52 32.02 145D3401010146 Nguyễn Bích Thủy
69 QTKD 52 32.02 145D3401012023 Hoàng Thị Mỹ Huyền
70 QTKD 52 32.03 145D3401010166 Ngô Thị Thu Thảo
71 TCC 51 01.04 135D3402010124 Nguyễn Hoàng Anh
72 TCC 51 01.04 135D3402011931 Phạm Đức Ngọc
73 TCC 51 18.02 135D3402011662 Nguyễn Tùng Lâm
74 TCC 51 23.01 135D3403010981 Bùi Thị Chi
75 TCC 52 01.02 145D3402012008 Nguyễn Thị Ngọc Ánh
76 TCC 52 01.03 145D3402012019 Trần Mạnh Dũng
77 TCC 52 18.02 145D3402011270 Bùi Thị Thuỳ Linh
78 TCC 52 23.02 145D3403012140 Hoàng Thị Bông
79 TCC 52 23.03 145D3403011267 Nguyễn Mạnh Linh
80 TCC 52 23.04 145D3403011301 Nguyễn Thu Hường
81 TCDN 50 16.02 1154011699 Nguyễn Duy Thịnh
82 TCDN 50 16.02 125D3402011733 Phạm Đức Thuận
83 TCDN 51 11.01 135D3402010617 Hoàng Anh Vũ
84 TCDN 51 11.05 135D3402010742 Bùi Văn Hòa
85 TCDN 51 11.12 135D3402011043 Nguyễn Thị Phượng
86 TCDN 51 11.18 135D3402011934 Trần Thị Vân Anh
87 TCDN 51 11.21 135D3402011814 Trần Hữu An
88 TCDN 51 11.21 135D3402011838 Lê Minh Dương
89 TCDN 51 11.21 135D3402011849 Mai Thế Hoàn
90 TCDN 51 11.22 135D3402011866 Trịnh Thị Hương Ly
91 TCDN 51 16.02 135D3402011597 Nguyễn Huỳnh Mỹ Linh
92 TCDN 52 11.01 145D3402010566 Nguyễn Thị Yến
93 TCDN 52 11.12 145D3402010934 Nguyễn Trung Hiếu
94 TCDN 52 11.13 145D3402012094 Nguyễn Thị Anh
95 TCDN 52 11.13 145D3402012122 Lưu Hà Phương
96 TCDN 52 11.14 145D3402012151 Nguyễn Thị Thu Huyền
97 TCDN 52 11.16 145D3402012232 Chu Thành Nam
98 TCDN 52 11.17 145D3402012272 Tô Thành Tâm
99 TCDN 52 11.17 145D3402012274 Võ Thị Thu Thảo
100 TCDN 52 11.18 145D3402012292 Nguyễn Đức Bổng
101 TCDN 52 11.18 145D3402012307 Đặng Duy Linh
102 TCQT 50 08.01 125D3402010476 Phạm Ngọc Quỳnh
103 TCQT 50 08.02 125D3402010509 Nguyễn Công Văn
104 TCQT 50 08.03 125D3402010525 Trần Trọng Hưởng
105 TCQT 50 08.03 125D3402010530 Nguyễn Trọng Nghĩa
106 TCQT 51 08.02 135D3402010512 Trần Thị Quỳnh
107 TCQT 51 08.04 135D3402010562 Nguyễn Công Minh
108 TCQT 52 08.01 145D3402012058 Đặng Thị Minh Thúy
109 TCQT 52 08.02 145D3402010457 Đặng Thị Bắc Lệ
110 Thuế HQ 51 02.01 135D3402010144 Nguyễn Văn Bình
111 Thuế HQ 51 02.04 135D3402010253 Đỗ Văn Hoàn
112 Thuế HQ 52 02.02 145D3402010151 Trần Hồng Dương
113 Thuế HQ 52 02.03 145D3402010200 Bùi Hương Quỳnh
114 Cơ bản 16 21.02 13LD3403010042 Đinh Trọng Chính
115 Cơ bản 16 21.02 13LD3403010046 Nguyễn Văn Định
116 Cơ bản 16 21.02 13LD3403010048 Nguyễn Chí Hiếu
117 Cơ bản 16 21.02 13LD3403010057 Nguyễn Mạnh Quang
118 Cơ bản 16 21.02 13LD3403010060 Vũ Thị Thảo
119 Cơ bản 16 21.02 13LD3403010061 Nguyễn Tất Thắng
120 Cơ bản 16 21.03 13LD3403010077 Trần Thị Như Huê
121 Cơ bản 16 21.03 13LD3403010080 Nguyễn Thị Ngọc Huyền
122 Cơ bản 16 21.03 13LD3403010081 Trương Thị Thanh Huyền
123 Cơ bản 16 21.03 13LD3403010094 Lương Thị Thắm
124 Cơ bản 16 21.04 13LD3403010102 Đinh Thị Kim Dung
125 Cơ bản 16 21.04 13LD3403010114 Trần Thị Liên
126 Cơ bản 16 21.05 13LD3403010142 Lê Minh Hoàng
127 Cơ bản 17 11.01 14LD3402010026 Đặng Thị Thu Tâm
128 Cơ bản 17 11.01 14LD3402010027 Mai Thị Thảo
129 Cơ bản 17 11.01 14LD3402010030 Nguyễn Thanh Thủy
130 Cơ bản 17 11.02 14LD3402010048 Lê Văn Hoàng
131 Cơ bản 17 11.02 14LD3402010067 Nguyễn Thị Thủy
132 Cơ bản 17 21.01 14LD3403010138 Đoàn Thị Lan Anh
133 Cơ bản 17 21.01 14LD3403010143 Nguyễn Văn Chiều
134 Cơ bản 17 21.01 14LD3403010145 Lê Thị Chúc
135 Cơ bản 17 21.01 14LD3403010148 Nguyễn Thị Phương Giang
136 Cơ bản 17 21.01 14LD3403010149 Nguyễn Thị Thuý Giang
137 Cơ bản 17 21.01 14LD3403010150 Vũ Thị Thu Hà
138 Cơ bản 17 21.01 14LD3403010155 Lê Thị Hiền
139 Cơ bản 17 21.01 14LD3403010163 Nguyễn Hữu Huynh
140 Cơ bản 17 21.01 14LD3403010184 Nguyễn Kim Thành
141 Cơ bản 17 21.01 14LD3403010187 Nguyễn Thị Xuân Thu
142 Cơ bản 17 21.04 14LD3403010305 Đào Thu Hà
143 Cơ bản 17 21.04 14LD3403010306 Nguyễn Thanh Hà
144 Cơ bản 17 21.04 14LD3403010341 Nguyễn Thị Vân
145 Cơ bản 17 21.05 14LD3403010346 Đặng Thị Cúc
146 Cơ bản 17 21.06 14LD3403010409 Mai Thị Phương Thảo
147 Cơ bản 17 21.06 14LD3403010416 Dương Thị Xuyên
148 Cơ bản 17 21.07 14LD3403010421 Nguyễn Thị Thu Hà
149 Cơ bản 17 21.07 14LD3403010429 Lê Thị Loan
150 Cơ bản 17 21.08 14LD3403010456 Phạm Văn Loan
151 ĐVHTĐT 16 15.01 13LD3402010061 Nguyễn Thị Diễm
152 ĐVHTĐT 16 15.01 13LD3402010063 Nguyễn Quốc Dũng
153 ĐVHTĐT 16 15.01 13LD3402010065 Ngô Việt Hải
154 ĐVHTĐT 16 15.01 13LD3402010067 Nguyễn Chí Hoà
155 ĐVHTĐT 16 15.01 13LD3402010071 Đỗ Thái Sơn
156 ĐVHTĐT 16 15.01 13LD3402010076 Trương Thanh Thúy
157 ĐVHTĐT 16 15.01 13LD3402010083 Phùng Anh Tuấn
158 ĐVHTĐT 16 15.01 13LD3402010085 Trần Xuân Tư
159 ĐVHTĐT 16 15.02 13LD3402010087 Trần Thúy An
160 ĐVHTĐT 16 15.02 13LD3402010122 Nguyễn Thị Thơm
161 ĐVHTĐT 16 15.02 13LD3402010126 Nguyễn Tuấn Tùng
162 ĐVHTĐT 16 21.06 13LD3403010160 Lê Thúy An
163 ĐVHTĐT 16 21.06 13LD3403010161 Bùi Thị Vân Anh
164 ĐVHTĐT 16 21.06 13LD3403010179 Hà Ngọc Mạnh
165 ĐVHTĐT 16 21.07 13LD3403010202 Đinh Thị Lệ
166 ĐVHTĐT 16 21.07 13LD3403010204 Bùi Trà My
167 ĐVHTĐT 16 21.07 13LD3403010215 Trần Thị Thu
168 ĐVHTĐT 16 21.07 13LD3403010216 Trần Thị Vĩnh Thùy
169 ĐVHTĐT 17 21.02 14LD3403010216 Nguyễn Đức Dũng
170 ĐVHTĐT 17 21.02 14LD3403010224 Nguyễn Thị Thanh Hương
171 ĐVHTĐT 17 21.03 14LD3403010195 Dư Tuấn Bình
172 ĐVHTĐT 17 21.03 14LD3403010196 Hà Thị Dung
173 ĐVHTĐT 17 21.03 14LD3403010205 Lưu Viết Thời
174 ĐVHTĐT 17 21.03 14LD3403010206 Nguyễn Thị Thu
175 ĐVHTĐT 17 21.03 14LD3403010253 Đinh Thị Kiều Anh
176 ĐVHTĐT 17 21.03 14LD3403010255 Nguyễn Việt Anh
177 ĐVHTĐT 17 21.03 14LD3403010256 Nguyễn Thị Ngọc ánh
178 ĐVHTĐT 17 21.03 14LD3403010257 Vũ Thị Bích Diệp
179 ĐVHTĐT 17 21.03 14LD3403010271 Nguyễn Hồ Thu Nga
180 ĐVHTĐT 17 21.03 14LD3403010272 Nguyễn Thị Trang Ngân
181 ĐVHTĐT 17 21.03 14LD3403010277 Phạm Thị Thu
182 ĐVHTĐT 17 21.03 14LD3403010281 Thân Văn Trường
183 ĐVHTĐT 17 21.03 14LD3403010293 Bùi Đức Tâm
184 ĐVHTĐT 17 21.03 14LD3403010295 Đặng Hùng Quân
185 LLCT 13 21.01 1264020003 Nguyễn Văn Bắc
186 LLCT 13 21.01 1264020032 TrầnThị Nhật Chi
187 LLCT 13 21.01 136D3403010003 Phạm Ngọc Anh
188 LLCT 13 21.01 136D3403010006 Trần Thiện Độ
189 LLCT 13 21.01 136D3403010009 Đỗ Văn Hải
190 LLCT 13 21.01 136D3403010013 Dương Thị Hậu
191 LLCT 13 21.01 136D3403010015 Nguyễn Thị Ngọc Hồi
192 LLCT 13 21.01 136D3403010016 Nguyễn Thị Hồng
193 LLCT 13 21.01 136D3403010019 Trần Duy Kiên
194 LLCT 13 21.01 136D3403010024 Hoàng Chí Minh
195 LLCT 13 21.01 136D3403010035 Ngô Đức Thịnh
196 LLCT 13 21.01 136D3403010037 Nguyễn Quỳnh Trang
197 LLCT 13 21.01 136D3403010038 Nguyễn Thị Thu Trang
198 LLCT 13 21.01 136D3403010064 Lê Hoàng Đức
199 LLCT 13 21.01 136D3403010067 Lê Quốc Hưng
200 LLCT 13 21.01 136D3403010068 Đỗ Thị Phượng
201 LLCT 13 21.01 136D3403010070 Nguyễn Văn Thưởng
202 LLCT 13 21.01 136D3403010072 Đỗ Thanh Tùng
203 LLCT 13 21.01 136D3403010078 Nguyễn Thị Hương
204 LLCT 13 21.01 136D3403010079 Vũ Văn Tuấn
205 LLCT 13 21.01 136D3403010080 Đặng Thị Phương
206 LLCT 14 21.01 146D3403010082 Nguyễn Thị Dung
207 LLCT 14 21.01 146D3403010088 Trần Quang Huy
208 LLCT 14 21.02 146D3403010097 Đào Thị Thu Chinh
209 LLCT 14 21.02 146D3403010099 Phạm Thuỳ Dương
210 LLCT 14 21.02 146D3403010100 Trần Tiến Đạt
211 LLCT 14 21.02 146D3403010101 Nghiêm Thái Hà
212 LLCT 14 21.02 146D3403010103 Trần Thị Hà
213 LLCT 14 21.02 146D3403010104 Nguyễn Thị Hằng
214 LLCT 14 21.02 146D3403010105 Cao Minh Hiền
215 LLCT 14 21.02 146D3403010106 Thiều Thị Hồng
216 LLCT 14 21.02 146D3403010108 Nguyễn Trọng Huy
217 LLCT 14 21.02 146D3403010109 Vương Mạnh Hùng
218 LLCT 14 21.02 146D3403010110 Nguyễn Văn Hưng
219 LLCT 14 21.02 146D3403010111 Nguyễn Mạnh Kiên
220 LLCT 14 21.02 146D3403010112 Lê Thanh Long
221 LLCT 14 21.02 146D3403010113 Ngô Thị Ngọc Minh
222 LLCT 14 21.02 146D3403010116 Trần Phú Nghĩa
223 LLCT 14 21.02 146D3403010117 Bùi Duy Phúc
224 LLCT 14 21.02 146D3403010118 Bùi Thị Bích Phương
225 LLCT 14 21.02 146D3403010119 Trần Thị Mai Phương
226 LLCT 14 21.02 146D3403010121 Nguyễn Thanh Tâm
227 LLCT 14 21.02 146D3403010122 Ngô Thị Kim Thanh
228 LLCT 14 21.02 146D3403010125 Lê Thị Thư
229 LLCT 14 21.02 146D3403010126 Ngô Thị Thu Trang
230 LLCT 14 21.02 146D3403010128 Nguyễn Anh Tuấn
231 LLCT 14 21.02 146D3403010129 Lưu Đình Tú
232 LLCT 14 21.02 146D3403010130 Lê Thị Xuân
233 LLCT 14 21.02 146D3403010135 Chu Thái Hà
234 LLCT 14 21.02 146D3403010137 Trần Thị Mai Phương
235 LLCT 14 21.02 146D3403010284 Nguyễn Lê Anh
236 LLCT 13 21.03 136D3403010093 Trần Tuấn Anh
237 LLCT 13 21.03 136D3403010100 Nguyễn Trung Hiếu
238 LLCT 13 21.03 136D3403010103 Vương Vĩnh Lân
239 LLCT 13 21.03 136D3403010104 Lưu Thành Lê
240 LLCT 13 21.03 136D3403010113 Công Thanh Sơn
241 LLCT 13 21.03 136D3403010125 Nguyễn Văn Tuấn
242 LLCT 13 21.03 136D3403010126 Vũ Sơn Tùng
243 LLCT 13 21.03 136D3403010127 Lê Minh Vân
8520 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)
Sau khi kết thúc đăng ký tín chỉ lần 2, vẫn còn 243 sinh viên chưa đăng ký tín chỉ, đề nghị sinh viên có tên sau đây đăng ký tín chỉ lần 3 vào ngày 03/06 (LTĐH, ĐHVB2) & 04/06 (ĐHCQ) LẦN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ CUỐI CÙNG (6/2/2015 6:41:40 PM)