TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017
Căn cứ thông báo số 1101/TB-HVTC ngày 27/10/2016 v/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại HKII năm học 2016-2017, 

           Ban QLĐT thông báo kế hoạch đăng ký tín chỉ học lại đối với sinh viên hệ ĐHCQ khóa 54 như sau:    
            - Thời gian đăng ký: từ ngày 16/02-19/02/2017
            - Địa chỉ đăng ký:  dangkyk54.hvtc.edu.vn 
            - Tài khoản đăng ký: tên đăng nhập và mật khẩu là mã sinh viên 

            - Nộp tiền: từ ngày 06/03-07/03/2017 (tại P211 - Ban TCKT)
            Các thông tin liên quan khác sinh viên xem thông báo Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ II năm học 2016 - 2017 trên website hvtc.edu.vn/daotao.

 


126 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (02/08/2012 14:50:03)
Thông báo 06 /TB-QLĐT V/v tổ chức học các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011 - 2012 (02/07/2012 08:51:39)
(01/16/2012 10:37:44)
SINH VIEN NGHI TET (01/16/2012 10:36:40)
Thông báo số 77 (08/01/2011 16:16:52)
(05/05/2011 16:28:45)
Các bước trong luồng nghiệp vụ Quản lý đào tạo theo mô hình tín chỉ (11/20/2008 17:31:22)
<< First | Prev |
12345 [6]
| Next | Last >>