Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016

Thời gian đăng ký học lại: 01/03 đến 07/03/2016

Thời gian thu tiền học lại (P211-Ban TCKT):  11/03 đến 18/03/2016

   - CQ51: 11&14/03/2016

   - CQ52: 15&16/03/2016

   - CQ53: 17/03/2016

    - Các hệ/khóa khác: 18/03/2016

Chú ý: + Những sinh viên CQ50 đi thực tập tại cơ sở chỉ được đăng ký các HP/MH vào các giai đoạn học 11/5 và 25/5 (GĐ7&GĐ8).

                   + Những sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập bị rút bớt HP/MH của HKII (15-16) không được đăng ký học bổ sung các học phần/môn học của các lớp học lại đợt này.

109 lượt truy cập
Các thông báo khác
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 14:15:31)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 23:21:57)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/02/2015 00:06:51)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 17:14:27)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (09/05/2015 21:26:58)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (09/03/2015 15:26:40)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (09/02/2015 22:28:10)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (08/27/2015 10:35:22)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (06/05/2015 10:56:26)
Sau khi kết thúc đăng ký tín chỉ lần 2, vẫn còn 243 sinh viên chưa đăng ký tín chỉ, đề nghị sinh viên có tên sau đây đăng ký tín chỉ lần 3 vào ngày 03/06 (LTĐH, ĐHVB2) & 04/06 (ĐHCQ) LẦN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ CUỐI CÙNG (06/02/2015 18:41:40)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (05/19/2015 14:21:20)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (05/15/2015 09:33:09)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM, BÙ(BỔ SUNG) (11/28/2014 16:15:47)
SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CHÚ Ý: (11/26/2014 14:24:34)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) (11/24/2014 09:58:51)
Thông báo số 90/TB-QLĐT v/v tổ chức đăng ký tín chỉ lần 3 (lần cuối cùng) HKII năm học 2014-2015 (11/19/2014 10:20:37)
Thông báo số 88/TB-QLĐT v/v kết quả đăng ký tín chỉ lần 1 học kỳ II năm học 2014 - 2015 (11/14/2014 18:06:30)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/29/2014 12:39:28)
<< First | Prev |
[1] 2345
| Next | Last >>